Home

Nieuws

ELI moet gratis pluimveerechten opnieuw bekijken

Den Haag - Dienst Regelingen van het ministerie van landbouw gaat opnieuw beoordelen of deelnemers van het Golden Harvest-project recht blijven hebben op gratis pluimveerechten. Dat heeft de rechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) beoordeeld.

Negen pluimveehouders deden vanaf 1998 mee aan een regeling voor mestverwerking. Ter stimulans van het drogen en exporteren van pluimveemest kregen de pluimveehouders die wilden investeren in deze mestverwerkingstechniek ontheffing van het uitbreidingsverbod ter compensatie van de investering. Hierdoor konden zij ongeveer de helft meer dieren houden zonder pluimveerechten. ”De regeling gold voor twaalf jaar, waarbij het ministerie er vanuit ging dat de pluimveerechten in 2005 zouden vervallen, omdat er een systeem zou komen met mestafzetovereenkomsten”, legt advocaat Jacoline Kroon van A & S Advocaten uit Wageningen uit.

Het beleid veranderde echter, waardoor het pluimveerechtensysteem van kracht bleef. Nu de ontheffing voor de pluimveehouders bijna afloopt, moeten zij opnieuw pluimveerechten kopen om op productie te kunnen blijven.

Het ministerie van landbouw wilde de pluimveehouders nu wel opnieuw ontheffing verlenen, maar slechts voor de helft van de huidige ontheffing. Een voorwaarde daarbij was dat zij voor de andere helft pluimveerechten moeten kopen vóórdat de huidige ontheffing afloopt. “De pluimveehouders hebben hierop de eerste helft aangevraagd en gekregen. Daarna hebben zij de tweede helft aangevraagd, zodat ze in totaal dezelfde hoeveelheid rechten krijgen als ze nu hebben”, legt Kroon uit. Het ministerie van landbouw meende dat deze tweede aanvraag niet mogelijk was en wilde niet op de aanvraag beslissen. De rechter heeft nu geoordeeld dat een tweede aanvraag wel mogelijk is en dat het ministerie van landbouw opnieuw naar die aanvraag moet kijken. “Daarbij is wel haast geboden, omdat de oude regeling dit jaar afloopt.” Deze week is een hoorzitting geweest bij Dienst Regelingen.

In totaal gaat de kwestie om 204.013 kilo fosfaat. Dat komt overeen met ruim 408.026 leghennen. Bij een pluimveerechtenprijs van 12 euro per pluimvee-eenheid komt dit overeen met een bedrag van 5,1 miljoen euro

Of registreer je om te kunnen reageren.