Home

Nieuws 259 x bekeken 12 reacties

Dioxine in Duits diervoer kwam weer uit Nederland

Wiesbaden - Een toeleverancier van de diervoederindustrie in de Duitse deelstaat Hessen heeft ingrediënten met een te hoog dioxinegehalte uit Nederland gekocht. Dat meldde het ministerie van consumentenbescherming in het Duitse Hessen vrijdag.

Duitsland is sinds het recente dioxineschandaal waarbij de giftige stof werd aangetroffen in eieren, kip en varkensvlees, extra alert op overschrijdingen van de norm. Het is de tweede keer dat de beschuldigende vinger naar een Nederlands bedrijf wijst.

De producent in kwestie, waarvan de naam niet bekend is, leverde cacaobotervetzuur, waarin bijna drie keer meer dioxine zat dan is toegestaan. De zaak kwam aan het licht tijdens een controle bij een Duits diervoederbedrijf.

De vergiftigde ingrediënten zijn uit de roulatie genomen. Ook als de Nederlandse vetzuren in veevoer zijn terechtgekomen, is de gezondheid van mens en dier niet in gevaar, meldde het ministerie, omdat het maar om kleine hoeveelheden gaat.

Nederlandse autoriteiten waren vrijdag nog niet op de hoogte. Het Hessische ministerie heeft inmiddels het Europese waarschuwingssysteem in werking gezet. Dat betekent dat Europa is ingeseind.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) liet weten binnen korte tijd een melding vanuit Brussel te verwachten. Als dat gebeurt, komt de VWA in actie. De autoriteit onderzoekt dan welke bedrijven betrokken zijn bij de kwestie en of zij producten die mogelijk een te hoog dioxinegehalte hebben, moet blokkeren.

Afgelopen januari viel ook al de naam van een Nederlands bedrijf in een Duits onderzoek naar besmet diervoer. Nader onderzoek wees echter uit dat dit bedrijf geen blaam trof.


Laatste reacties

 • no-profile-image

  hoezo ''weer'' .de vorige keer werd een nederlands bedrijf ten onrechte beschuldigd,nu moet het ook nog onderzocht worden.agd stop eens een keer met deze riooljournalistiek!!!

 • no-profile-image

  Vast staat dat het controle systeem met al zijn wetten en ellende,
  ONBEGRIJPELIJK heeft gefaald. Waardoor het ,wie weet hoelang
  onopgemerkt verwerkt kon worden. Nog gekker is deze verklaring
  maanden na dat met de controlerende instanties op het probleem hebben gewezen. Wat ze zelf niet hebben gezien .

 • no-profile-image

  Het is een godspe dat de volksgezondheid niet in gevaar is bij lage concentraties, want dioxine is een STAPELGIF dat zich in ons vetweefsel ophoopt en niet wordt afgebroken..Daarom zouden fabrikanten die zulke vervuilde grondstoffen willens en wetens op de markt brengen heel hoog opgeknoopt moeten worden! Want zij plegen MOORD OP TERMIJN! .

 • no-profile-image

  marco weert

  agd schrijf aub duidelijk jullie moeten zeer zeker eerst de feiten onderzoeken

 • no-profile-image

  @ Katja mag ik weten hoe je denkt over het Nederlands minesteri denkt in dit geval. Door inderdaad nu al te verklaren dat het geen kwaad kan , legaliseerd men deze overtreding. Het is inderdaad een STAPELGIF wat zich niet afbreekt. Mijn inziens zijn die ( het minesteri ) ook schuldig als men zo over de voedselveiligheid denkt. Waar zijn overigens al die normeringen en controlebureau,s voor . Ik heb persoonlijk ook al enkele keren op gewezen dat het systeem niet werkt in Nederland en ook niet aan de Wetgeving voldoet.

 • no-profile-image

  Op 15 febr.2011 heb ik een schriftelijk verzoek gedaan , gericht naar de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Ministeri van Lanbbouw. Inhoudelijk vraag ik om het bezoekverslag van een paar weken eerder. Ik geef tijdens dat bezoek inzage dat er in Nederland niet gewerkt wordt conform wetgeving. o.a. het zoekraken van monsters en het gebruik van laboratoria die geen accredatie hebben in opdracht van het min.van landbouw. De brief heb ik gezamelijk opgesteld met een controleur van V.W.A. en die heeft hem persoonlijk op de post gedaan. De persoon aan wie de brief gericht was ontkent nu dat de brief is aangekomen. Het verslag heb ik dus nog niet mogen ontvangen.

 • no-profile-image

  Beste Producent Brabant, het Ministerie van LNV, thans ELI, is al jarenlang inherent onbetrouwbaar en speelt schaamteloos vuil spel met grootondernemers en banken. Dat komt allemaal voort uit de onafgebroken hegemonie van het CDA , dat sinds de jaren '70 vrijwel continu de politieke macht in landbouwland had. En zoals je weet: macht corrumpeert! Wat denk je zelf: Varkenspest. MKZ, Vogelgriep en Q-koorts zijn echt niet spontaan op gefaseerde momenten met enkele jaren tussenruimte ontstaan. Daar zat de regelende en sturende hand van LNV achter. Want die heeft niet alleen de virale kennis en mogelijkheden, maar ook grote belangen om de kleine ondernemer kapot te maken. Lees maar eens wat Spotvogel daarover heeft gepubliceerd in zijn dossiers 'de Pestvogels van Veerman' en 'Wachten op de Pandemie'. Als alle boeren dat zouden lezen dan kromp het CDA overmorgen ineen tot maar een enkele zetel. Want niemand stemt immers op een partij die erop uit is om alle boerenfamiliebedrijven kapot te maken, ten gunste van het grootkapitaal!

 • no-profile-image

  Om zo tegen het CDA uit te halen is niet terecht! Daarvoor heb je keihard bewijs nodig. Het ministerie van landbouw heeft ministers gehad van verschillende politieke partijen. Maar er zitten ook veel ambtenaren die een grote vinger in de pap hadden en hebben! Dat het lang niet altijd goed was, wat LNV uitvoerden is men het snel over eens.

 • no-profile-image

  de brief inzakake mijn verzoek om verslaglegging is inmiddels boven water. Dit is zojuist per telefoon bevestigd. Hopenlijk is het een correcte verslaglegging, maar dat weet ik pas na ontvangst van verslag. Anders zal ik wederom een verzoek moeten doen voor om een correcte weergave van de stukken die ik heb. De vraag wat mijn bedoeling indeze is , is eigenlijk heel simpel. Het minesteri heeft een sluitend rappord dat er naar eigen inzicht monsters zoekraken. De verantwoording ligt nu daar voor vervolg.

 • no-profile-image

  Dierenvriend het is allemaal finaal mis gaan lopen doordat CDAminister Gerrit Braks destijds gaande de besloten vergadering uit de ministerrraad klapte. Een staatsrechtelijk halsmisdrijf waarvoor hij nog altijd gestraft moet worden! Meteen kwam de CDA-machinerie op gang en werden de gemeentesecretariën in Brabant en Limburg tot 2 uur 's nachts opengehouden om alle boeren met uitbreidingsplannen gelegenheid te geven om die in te dienen voordat het kabinet 's anderendaags zou besluiten dat er per direct een stop werd gezet op de uitbreiding van de bio-industrie! Ik pleit geen ambtenaar vrij, maar die lui doen formeel alleen maar wat hen wordt opgedragen door het Bevoegd Gezag. En laat dat nou altijd- ten tijde van heikele besluiten- van CDAhuize zijn geweest! Dat is allemaal heel makkelijk na te bladeren in de notulen van de ministerraad! Als ik dus zeg WEG MET HET CDA, dan bedoel ik ook WEG MET HET CDA! Want die partij is zowel het Rotkreupel, de Veepest als de Aardappelmoeheid voor ons parlementair democratische bestel. Maar allah, nog twee nachtjes slapen en die club is andermaal gehalveerd. En Verhagen? Wie té hoog grijpt, zal ongenadig diep vallen. Ik heb gezegd!

 • no-profile-image

  HELAAS HEB IK NOG NIETS MOGEN ONTVANGEN. BLIJKBAAR IS HET TOCH IETS TE GEVOELIG OM BEKEND TE MAKEN. OVERIGENS BEN IK BEREID OM AAN EENIEDER INZAGE TE GEVEN DAT NEDERLAND NIET WERKT CONFORM EUROPESE WETGEVING ALS HET OM VOEDSELSELVEILIGHEID GAAT. IK HEB ZOWEL DE BEVESTIGING INDEZE VAN DE EUROPESE COMMISSIE DIE INDEZE AFSTAND NEEMT , VAN DE MANIER VAN WERKEN IN NEDERLAND , ALS VAN HET LABORATORIUM ALS VAN DE RAAD VAN ACCREDATIE ZWART OP WIT.

 • no-profile-image

  De verslagleging van de stukken, waarvan ik inzage heb gegeven , heb ik nog steeds niet mogen ontvangen. Dit alles ondanks de tel. bevestiging dat mijn schriftelijk verzoek indeze toch niet was zoekgeraaakt. Het lijkt mij goed om ook indeze te rapporteren naar de Europese Commissie. Directoraat generaal Landbouw , Directoraat Wetgeving Landbouweconomie , Bureau: Loi 130 5/120 , B-1049 Brussel.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.