Home

Nieuws 1 reactie

Dierenartsen maken protocol voor melden dierenmishandeling

Utrecht – Dierenartsenorganisatie KNMvD ontwikkelt een meldcode voor dierenmishandeling.

”De maatschappij verwacht van dierenartsen dat zij actief handelen als het dierenwelzijn in het geding is. Dit doen zij vanuit hun rol als dierenarts en vertrouwenspersoon van diereigenaren. Zo zullen dierenartsen als het nodig is hun klanten wijzen op tekortkomingen in de huisvesting, verzorging en voeding van hun dieren”, meldt de KNMvD.

Als er volgens dierenartsen sprake is van ernstige misstanden, dan zou dit ook gemeld moeten worden bij bevoegde instanties. Tot nu toe bestaan hier geen richtlijnen voor.

”Dat wil niet zeggen dat dierenartsen geen meldingen doen”, aldus de dierenartsen. De dierenartsen maken daarbij gebruik van de Landelijke Inspectiedienst Dierenmishandeling, de VWA en het Vertrouwensloket Preventie Verwaarlozing Landbouwhuisdieren.

De nieuwe meldcode moet dierenartsen bewust maken van signalen van dierenmishandeling en helpen bij de afweging van een melding hiervan. De code moet leiden tot een snellere detectie van dierenmishandeling.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Om uitwassen van dieren mishandeling / verwaarlozing te voorkomen, hebben in enkele staten van Amerika de boeren zich voor genomen om zelf in te grijpen als ze dit soort misstanden in de buurt aantreffen. Ieder geval van verwaarlozing wordt door onze >dieren vrienden< aangegrepen om de hele sector maar weer eens in de beklaagdenbank te zetten. Door in te grijpen voor de Animal Cops er zijn voor komt dit negatieve imago.

Of registreer je om te kunnen reageren.