Home

Nieuws 171 x bekeken

Denen stellen stikstofdoelstelling bij

Kopenhagen - Denemarken past het tempo waarmee de stikstofuitspoeling moet worden teruggedrongen aan aan dat van Duitsland en Nederland. Dat heeft de Deense milieuminister Karen Ellemann Jensen meegedeeld.

De bewindsvrouw neemt die maatregel met het oog op de concurrentiepositie van de landbouw. "Als we ons overhaasten verliezen we aan concurrerend vermogen en arbeidsplaatsen", aldus Ellemann Jensen. Zij baseert de noodzaak tot uitstel op een rapport van haar departement. Dit rapport is opgesteld in verband met kritiek uit de eigen rijen dat de Deense stikstofdoelstellingen voor de implementering van de Europese Kaderrichtlijn Water voorzien in strengere eisen dan in de buurlanden, hoewel het gaat om uitspoeling naar dezelfde wateren, dat wil zeggen de Waddenzee en de Oostzee.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de uitspoeling voor 2015 terug te brengen met 19.000 ton, maar de minister wil dat nu opschuiven naar 2027.In het rapport wordt ook geconstateerd dat in Denemarken aan de landbouw verplichtende maatregelen worden opgelegd, zoals de teelt van vanggewassen. In Nederland en Duitsland is uitsluitend sprake van maatregelen op basis van vrijwilligheid, stellende de rapporteurs vast.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.