Home

Nieuws

Bleker: bonuspremie voor agrarisch natuurbeheer in bedrijfstoeslag

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker wil een ecologische hoofdstructuur (EHS) van 600.000 hectare die af is in 2018. Daarnaast moet agrarisch natuurbeheer volgens hem worden beloond met een bonuspremie in de bedrijfstoeslag.

Dat blijkt uit een interview met de landbouwbewindsman in de nieuwste editie van weekblad Boerderij.

Bleker staat voor een forse omslag in het natuurbeleid. De doelen moeten haalbaar zijn en de overheid moet projecten binnen de gestelde termijn afmaken. Hij wil een ecologische hoofdstructuur (EHS) van 600.000 hectare die klaar is in 2018 (zonder uitstel) en zonder ecologische verbindingszones.

Voor Bleker speelt agrarisch en particulier natuurbeheer een grote rol. Dat komt ook terug in zijn visie voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. De bewindsman ziet zich gesteund door een motie van de Kamerleden Ger Koopmans (CDA) en Stientje van Veldhoven (D66). Daarin wordt gepleit voor het vergoeden van natuurbeheer uit de zogenoemde eerste pijler (de huidige bedrijfstoeslag). ”Dat is precies zoals ik het voor me zie. Een basispremie en daarbovenop een bonuspremie voor bijvoorbeeld natuurbeheer op een deel van de grond of andere zaken die de maatschappij belangrijk vindt.”

Hoe hoog die bedragen dan zullen zijn, daar wil Bleker zich nog ’niet op vast pinnen’. Wel ziet hij een een mogelijkheid dat door een deel van de grond in te richten als kleine natuurelementen een boer voor alle hectares de basistoeslag en een natuurtoeslag veilig kan stellen.
”Er is nu circa 700.000 hectare waarop toeslagrechten worden uitbetaald. Als je daarvan 3 procent inricht als kleine natuurelementen heb je 21.000 hectare extra natuur ingebed in het agrarisch landschap.”

Afgelopen week werd bekend dat Bleker een aantal Natura 2000-gebieden gaat schrappen van de lijst met gebieden die definitief aangemeld worden in Brussel. Hij ziet goede kansen om dat te verdedigen in Brussel en houdt de mogelijkheid open dat er nog meer gebieden van de lijst zullen verdwijnen. Dat er ook met minder gebieden nog grote problemen zijn met vergunningen voor veebedrijven rond natura-gebieden erkent Bleker.

Het overheidsbeleid dat de vergunningverlening moet vlot trekken moet dit jaar klaar zijn. Dat moet wel landelijk beleid zijn. En juridisch haalbaar, wat volgens Bleker nu niet het geval is vanwege “provinciale experimenten” waar onder meer wordt gewerkt met depositiebanken.

Of registreer je om te kunnen reageren.