Home

Nieuws 185 x bekeken

Bleker: Nederland wijst niet minder Natura 2000-gebieden aan

Den Haag – Het is onwaarschijnlijk dat Nederland veel minder Natura 2000-gebieden zal aanwijzen dan afgesproken. Dat antwoordt staatssecretaris Henk Bleker (ELI) op Kamervragen van Groenlinks.

Dat antwoordt staatssecretaris Henk Bleker (ELI) op Kamervragen van Groenlinks.

In de Kamer heeft met name de VVD ervoor gepleit het aantal Natura 2000-gebieden met zeker zo’n dertig terug te dringen. Volgens VVD-Kamerlid Janneke Snijder zijn veel gebieden dermate klein, dat de gevolgen van de aanwijzing voor nabij gevestigde boeren disproportioneel zijn.

Tot nu toe heeft Bleker de aanwijzing van slechts één gebied, Groot Zandbrink, ingetrokken. Eind vorig jaar wees Bleker 23 gebieden definitief aan; zijn voorgangers hadden dat al voor 34 gebieden gedaan. In totaal heeft Nederland 165 gebieden aangenmeld voor Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuur.

Dat betekent dat Nederland in totaal nog 108 al in Brussel aangemelde gebieden definitief moet aanwijzen. Daarvan zijn er 52 met een stikstofprobleem, maar tevens met zicht op herstel. Bij de 56 overige gebieden is het stikstofprobleem vermoedelijk groter.

De uiterste datum waarop lidstaten hun Natura 2000-gebieden moesten aanwijzen verstreek eind 2010. De Europese Commissie kan Nederland derhalve in gebreke stellen, maar Bleker schrijft nog geen aanwijzingen te hebben dat de Commissie dit overweegt.

Bleker overlegt momenteel met de provincies over een herziening van het natuurbeleid. Een Kamerdebat hierover staat gepland voor 20 april.

Of registreer je om te kunnen reageren.