Home

Nieuws 157 x bekeken

Bleker: NMA hanteert geen nationale koppen

Den Haag – De nationale mededingingswetgeving is niet strenger dan Brussel voorschrijft.

Dat stelt staatssecretaris Henk Bleker in een reactie op een aangenomen Kamermotie van CDA en VVD. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) werkt volgens hem in overeenstemming met wetgeving en jurisprudentie van de Europese Unie. De nationale verbodsbepalingen zijn niet strenger of soepeler.

Bij de parlementaire behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) eind vorig jaar riepen de Kamerleden Ger Koopmans (CDA) en Janneke Snijder (VVD) op tot aanpassing van de mededingingsregels. Zogenoemde nationale koppen moesten verdwijnen en er diende een voorstel te worden gedaan om prijsvorming in de agrarische keten te verbeteren.

Over dat laatste punt zegt Bleker een onderzoek te zijn begonnen, mede naar aanleiding van de recente versoepeling van de Europese mededingingsregels voor de zuivelketen. Volgens de staatssecretaris heeft het onderwerp ook de aandacht van het zogenoemde High Level Forum over de voedselketen.

Of registreer je om te kunnen reageren.