Home

Nieuws

Alpuro blijft na sterk herstel in positieve cijfers

Uddel – Alpuro Holding heeft in 2009 een sterk herstel van de resultaten geboekt.

Ook over 2010 blijft het positieve resultaten boeken. Dit meldt de directie in een toelichting op de jaarcijfers.

Bij een iets kleinere netto-omzet dan in 2008 boekte Alpuro een verlies vóór belastingen van ruim 10 miljoen euro om in een winst van 14 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 10,6 miljoen euro. Het resultaat over 2010 is lager, maar nog steeds goed in de plus, meldt de directie.

Het herstel van het resultaat werd behaald bij vrijwel gelijkblijvende vleesprijzen als in 2008. Door een aanzienlijk lagere kostprijs (goedkoper voer en vee) is de marge aanmerkelijk gestegen. Daarbij zijn de exploitatiekosten gedaald door een reeks van kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen. Ook zijn door een verminderde kredietbehoefte de financieringslasten gedaald.

De netto-omzet over 2009 kwam uit op bijna 220 miljoen euro, ruim 2 miljoen minder dan over 2008.

Door de betere resultaten kon het groepsvermogen weer worden aangevuld van 2,1 naar 12,8 miljoen euro. Verder is geïnvesteerd in modernisering van de slachterij en in machines voor de productie van kalvermelk. De in 2005 gestarte verkoop van debiteurenvorderingen aan de bank zou in 2010 worden teruggedraaid, maar loopt nog steeds. In 2009 werden nog debiteurenvorderingen voor een bedrag van 9,3 miljoen euro aan de bank verkocht. Een achtergestelde lening blijft ook nog lopen.

Uit de toelichting op de cijfers blijkt dat Alpuro in 2009 voor bijna 70 miljoen euro aan terugkoopverplichtingen had tegenover handelaren en kalverhouders. Voor dit bedrag (berekend op basis van voerprijzen) moest Alpuro aan kalveren terugkopen. Tegenover deze verplichting stond het recht om voor bijna 20 miljoen euro aan voer te leveren.

Eind 2009 maakte de VanDrie Group bekend Alpuro te willen overnemen. Eind 2010 kreeg VanDrie daarvoor goedkeuring, zij het onder voorwaarden. Totdat aan die voorwaarden is voldaan, moet VanDrie wachten met de integratie van Alpuro.

Of registreer je om te kunnen reageren.