Home

Nieuws 530 x bekeken

Vrijstelling kavelruil van toepassing

Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij de verkrijging van grond waarop later een bedrijfswoning gebouwd wordt. De vrijstelling voor ruilverkaveling is van toepassing.

De uitspraak van de Hof Amsterdam is kort samengevat de volgende:
Een veehouder heeft met twee andere partijen een kavelruilovereenkomst gesloten. Partijen hebben daarbij een beroep gedaan op de vrijstelling voor overdrachtsbelasting. Vervolgens heeft belanghebbende een bedrijfswoning gebouwd op een deel van de door hem gekochte grond en heeft dit tot zijn privévermogen gerekend. Ten aanzien van de ondergrond van de bedrijfswoning heeft de inspecteur een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd, omdat hij vindt dat er geen sprake is van ruilverkaveling. Er is niet voldaan aan het doel van landinrichting, te weten verbetering van inrichting van het landelijk gebied overeenkomstig de functies van dat gebied en er is geen sprake van een klein gebied. Er is daarom slechts sprake van verwisseling van eigendom en niet van ruilverkaveling.

Naar het oordeel van het hof is voldaan aan de drie voorwaarden voor ruilverkaveling, namelijk bij de overeenkomst waren drie eigenaren betrokken, die de aan hun toebehorende onroerende zaken hebben samengevoegd en hebben de verkregen massa op bepaalde wijze verkaveld en bij notariële akte verdeeld. De stelling van de inspecteur dat de gronden niet zijn gelegen in een klein gebied, treft geen doel. Naar het oordeel van het hof kan een landinrichtingsgebied in meer dan één provincie liggen. De verkrijging door belanghebbende van de ondergrond voor de bedrijfswoning is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.