Home

Nieuws

Veel vragen in Senaat over ritueel slachten

Den Haag - Het wetsvoorstel waarmee Marianne Thieme (Partij voor de Dieren, PvdD) een einde wil maken aan het onverdoofd - ritueel - slachten leidt dinsdag in de Eerste Kamer tot veel vragen.

De senatoren (PvdA, D66, GroenLinks, SGP) die tot dusver aan het woord kwamen, willen onder meer van Thieme weten of de beperking van dierenleed groot genoeg is om inperking van de godsdienstvrijheid te rechtvaardigen. Want door een uitzondering in de wet mogen joodse en islamitische slagers nu nog slachten zonder de dieren eerst te bedwelmen.

Ook vragen de senatoren zich af of niet beter werk gemaakt kan worden van verbetering van dierenwelzijn tijdens het leven van dieren. ,,Hier staat niet het leven van dieren op de agenda, maar de dood'', vatte Joris Backer (D66) de kritiek op het plan samen. Samen met anderen denkt hij dat Thieme haar pijlen eerder moet richten op grootschalige, industriële slacht.

Er is ook kritiek op een onderdeel van het voorstel dat regelt dat ontheffing kan worden gevraagd om toch zonder verdoving te slachten. Die wordt alleen verleend als bij de rituele slacht niet meer dierenleed is dan bij verdoofde slacht. De Kamerleden vinden het raar dat de aanvragers van een ontheffing zelf moeten aantonen dat er geen sprake is van extra leed. ,,Omgekeerde bewijslast'', oordelen zij.

Eerste-Kamerlid Gerrit Holdijk (SGP) noemt het plan van Thieme een onwerkbaar compromis. ,,Over religie kan je niet polderen'', analyseerde hij. ,,Velen lijken zich beter te kunnen inleven in het bestaan van een kip dan van een gelovige'', voegde hij daar aan toe.

De Senaat vergadert dinsdag tot in de nacht over het wetsvoorstel. Thieme komt pas later aan het woord om de aan haar gestelde vragen te beantwoorden.

Of registreer je om te kunnen reageren.