Home

Nieuws 197 x bekeken

UVW: geen grote verschuivingen waterschapslasten

Den Haag – De Unie van Waterschappen verwacht geen grote lastenverschuivingen in het nieuwe belastingstelsel. Dat zegt de organisatie in reactie op onderzoek van onderzoeksbureau Coelo, van de Rijksuniversiteit Groningen, naar de nieuwe waterschapslasten.

Coelo constateert dat er weinig ruimte is om de vermeende weeffout waardoor het tarief voor agrariërs bij sommige waterschappen te hoog is, in die waterschappen te verlagen. ”Het kostenaandeel van ongebouwd kan in de betrokken waterschappen inderdaad dalen, maar minder dan in de meeste andere waterschappen. De mogelijkheid om voor ongebouwd een hoger kostenaandeel vast testellen is in deze waterschappen veel groter”, concludeert Coelo.

De onderzoekers oordelen dat de voorstellen voor aanpassing van de verdeling van de lasten de problemen niet oplossen, maar juist leiden tot een grotere inconsistentie. ”Omdat de Unie van Waterschappen daarnaast aangeeft dat het de bedoeling is dat de lastenverdeling zoveel mogelijk blijft zoals het is, ligt het voor de hand om de wet niet aan te passen”, concludeert Coelo. UVW weerlegt dit omdat het waterschapsbestuur uiteindelijk zelf bepaald hoe de lasten worden verdeeld.

UVW wil met de aanpassing, na overleg met staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu de weeffout rechttrekken voor agrariërs in gebieden waar veel infrastructuur is, zoals Delfland en Gooi en Vecht. In deze gebieden betalen boeren zeer hoge waterschapslasten. Dit wil Atsma beter in verhouding krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.