Home

Nieuws

Twijfel over hoeveelheid tomaten uit Marokko

Doetinchem – Marktanalisten zijn kritisch over de door Spanje geschetste rol van Marokko in het tomatenconflict. Ook cijfers wijzen er vooralsnog niet op dat er sprake is van een explosieve stijging van het aanbod uit het Noord-Afrikaanse land.

Begin deze maand bracht de Spaanse exportkoepel Fepex cijfers naar buiten waaruit zou blijken dat Marokko het door Europa vastgestelde importquotum in oktober en november met respectievelijk 120 en 37 procent heeft overschreden.

Tijdens een spoedvergadering van de koepel afgelopen woensdag werd door de betrokken organisaties opnieuw gehamerd op het belang om het Europese handelsakkoord met Marokko te dwarsbomen. Maar de door de Fepex geschetste situatie lijkt verre van de realiteit.

De genoemde cijfers zouden afkomstig zijn van de Franse douane-autoriteiten. De juistheid daarvan wordt niet betwijfeld, maar dat het om extreme hoeveelheden gaat, lijkt niet aannemelijk.
Het maximum voor deze maanden is door Europa vastgesteld op 10.000 ton en 26.000 ton.

Marokko heeft bovendien de mogelijkheid om 15.000 ton extra te verdelen over de maanden november tot mei, met een maximum overschrijding van 30 procent van het quotum per maand.
Gekeken naar het totale exportvolume dat Marokko mag exporteren van de Europese Unie, over deze periode 175.000 ton, lijkt het niet waarschijnlijk dat Marokko over dit volume heengaat. In het seizoen 2010/2011 exporteerde Marokko namelijk 149.000 ton naar Europa, een stijging van 11 procent ten opzichte van het seizoen 2009/2010.

Analisten geven aan dat de verwachte onstuimige groei in de tomatenproductie de komende jaren wel mee zal vallen, omdat de ontwikkelingen in Marokko minder snel gaan dan verwacht. Er zouden zelfs grote Spaanse investeerders zijn die uitbreidingsplannen hebben ingetrokken, omdat de modernisering niet snel genoeg gaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.