Home

Nieuws 1 reactie

Topsectoren: voedselplan ontwikkelingslanden

Den Haag – De boegbeelden van de topsectoren Tuinbouw en uitgangsmaterialen, Agro-Food en Water presenteren begin 2012 plannen voor de aanpak van de problematiek van voedselvoorziening en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. Loek Hermans, Cees ’t Hart en Koos van Oord werken samen op dit terrein.

Dit plan brengt ook de kansen in kaart voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen daarbinnen. Dat blijkt uit de uitvoeringsagenda voor de topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Dat is een uitgewerkte agenda waarmee de sector kennis en innovatie wil stimuleren.
Deze sectoren zijn door het kabinet aangewezen als topsector en dingen mee naar extra overheidsondersteuning. Internationalisering is een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda waarvoor overheidssteun te verdelen is.

Eén van de andere belangrijkste elementen uit de uitvoeringsagenda is volgens LTO Noord Glaskracht een expertisecentrum voor specialty crops om toelatingen voor bestrijdingsmiddelen te versnellen.

De tuinbouwsector wil met de overheid in 2012 ruim 350 miljoen euro in kennis en innovatie steken. Dat zullen grotendeels bestaande middelen zijn. Meer dan de helft gaat naar duurzaamheid en vooral veredelingsonderzoek. Om onderzoek te structureren moeten nieuwe topconsortia komen voor tuinbouw en uitgangsmateriaal, zo blijkt uit de plannen. Verder zijn er plannen voor een kenniscentrum voor duurzame modernisering van het productie-areaal. Dit centrum moet een verdienmodel ontwikkelen waar tuinders op kunnen investeren.

De plannen gaan uit van bestendiging van het areaal glas op 10.500 hectare. Aan projecten voor consumptiestijging groente en fruit wil de sector in 2012 circa 87 miljoen euro besteden.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Boerbedrog gaat de derde wereld landen helpen.
  Daar is voedsel genoeg!!!!! . Wel zijn er overheden die er verdeel en heers politiek op na houden.Net als NOORD KOREA weet je wel!!!
  Vorig jaar was er een programma op tv van Kenia'se boer met 4 koeien die de concurrentie niet aan kon met de dump prijzen van Melkpoeder geproduceerd door MULTINATIONAL nestle
  Gaan onze boerenbedrog MULTIATIONALS nu met subsidie daar ook megastallen bouwen. Ondertussen hier met krokodillentranen vertellen hoe ze daar de bevolking van de hongerdood redden.
  Prettige kerstdagen en een goed uit einde toegewenst

Of registreer je om te kunnen reageren.