Home

Nieuws 271 x bekeken

Te goeder trouw inhuren illegaal personeel niet extra belast

Den Haag – Agrarische ondernemers worden in de toekomst mogelijk ontzien als zij te goeder trouw illegaal personeel hebben ingeleend via een gecertificeerd uitzendbureau.

Het gaat om vrijwaring van aansprakelijkheid voor belastingen en naheffingen. Die aanpassing hangt samen met een wetsvoorstel dat minister Kamp begin december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarbij uitzendbureau’s verplicht worden zich te registreren.

Daarvoor moet een aanpassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) gedaan worden. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat er een registratieplicht komt voor uitzendbureaus, met hoge boetes voor uitzendbureaus die zich daar niet aan houden en voor ondernemers die personeel inhuren via deze bureaus.

De Belastingdienst overweegt om bedrijven die gebruik maken van een gecertificeerd uitzendbureau in de loop van volgend jaar onder bepaalde voorwaarden te vrijwaren voor de fiscale inlenersaansprakelijkheid. Daarover is inmiddels met de brancheorganisaties op hoofdlijnen een conceptakkoord bereikt.

Dit conceptakkoord betekent dat het bedrijf dat personeel inleent niet aansprakelijk gesteld kan worden voor achterstallige loonheffingen en omzetbelasting die de uitzender nog aan de fiscus moet betalen.

LTO Nederland heeft verheugd gereageerd op het bericht. ”We hebben er jaren voor geknokt en als dat dan uiteindelijk resultaat oplevert, geeft dat voldoening”, reageert voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland op het besluit.

Overigens blijven boetes bij overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) ongewijzigd. LTO is er voorstander van dat inleners ook gevrijwaard worden van die boete. ”Als het gecertificeerd uitzendbureau een illegale werknemer stuurt, dient het uitzendbureau daar op aangesproken te worden en niet de inlener”, aldus Maat.

Of registreer je om te kunnen reageren.