Home

Nieuws

Staartschade kost 8 miljoen euro per jaar

Den Haag – De gehele Nederlandse varkenssector leidt per jaar een schade van ongeveer 8 miljoen euro als gevolg van staartbijten. Dat heeft het Landbouw economisch Instituut LEI becijferd.

Het LEI ging bij zijn berekening uit van 23,9 miljoen gespeende biggen en 19 miljoen vleesvarkens per jaar. Het LEI heeft voor dit onderzoek gegevens verzameld in alle schakels van de varkensketen. De schade komt voor op het vermeerderingsbedrijf, de vleesvarkenshouderij en de slachterij.

De schade uit zich in het vermeerderingsbedrijf en de vleesvarkenshouderij in vermindering van welzijn en verhoogde kans op infecties en er mee gepaard gaand antibioticaverbruik. In de slachterij is schade door kwaliteitsverlies van de karkassen.

Voor een gemiddelde prevalentie van staartschade onder de gespeende biggen en vleesvarkens van 2,12 procent komt de schadepost voor een zeugenbedrijf met 500 zeugen uit op 2.142 euro. Voor een gemiddeld vleesvarkensbedrijf met 4.000 vleesvarkens berekent het LEI een schadepost van 2.383 euro. Voor de slachterij berekent het LEI een schadepost van € 2,19 per 1.000 geslachte varkens. De schade voor de slachterij is gering en wordt bovendien voor het grootste deel doorberekend aan de varkenshouder.

Of registreer je om te kunnen reageren.