Home

Nieuws

SGP wil warmtevergoeding biogas verdubbelen

Den Haag – Minster Maxime Verhagen van Economische Zaken gaat energie-onderzoekscentra ECN en Kema opnieuw laten doorrekenen wat de kosten zijn van warmtebenutting van agrarische vergisters.

Dat heeft hij toegezegd tijdens het wetgevingsoverleg over energie in de Tweede Kamer. De huidige vergoeding is gebaseerd op industriële afvalvergisters, zonder onderscheid te maken voor mestvergisters.

De SGP vindt dat de vergoeding voor warmtebenutting van biogasinstallaties in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) moet verdubbelen. In de huidige SDE+-regeling kunnen boeren met een vergistinginstallatie die vallen onder de vorige stimuleringsregeling voor duurzame energie, MEP, een vergoeding krijgen als de warmte goed wordt benut. De vergoeding hiervoor bedraagt € 6,30 per gigajoule, terwijl volgens berekeningen van de Rabobank € 16,30 per GJ nodig is.

Verhagen zegt toe met LTO en andere biogas-organisaties in gesprek te gaan over de problemen in de biogasbranche. Hij dit doet nadat CDA en Christenunie dit via een motie hebben gevraagd. Veel vergisters zitten in financiële nood en met de nieuwe SDE+-regeling maakt de sector weinig kans op subsidie, omdat de eerste openstellingen voor lage bedragen zijn. Voor deze bedragen kunnen biogasinstallaties niet draaien. Op basis van de ervaring van vorig jaar zal het budget snel vergeven zijn, waardoor biogasboeren geen kans hebben om zich in te schrijven voor een hogere vergoeding per kilowattuur.

De Partij voor de Dieren vraagt via een motie om energie uit mestvergisting voortaan geen duurzame energie meer te noemen. ”Door energie uit mest te stimuleren maakt Nederland zich afhankelijker van de bio-industrie. De bio-industrie is verantwoordelijk voor een grote uitstoot van broeikasgassen en door de stimulering van mestvergisting is het noodzakelijk om de mest op te vangen, waardoor de dieren moeten worden binnen gehouden”, aldus Esther Ouwehand. Ze vindt dit niet duurzaam.

Of registreer je om te kunnen reageren.