Home

Nieuws 239 x bekeken

SGP maakt draai in natuurdebat

Den Haag – De SGP-fractie in de Tweede Kamer geeft haar steun aan het natuurakkoord dat staatssecretaris Bleker heeft gesloten met de koepelorganisatie van de provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Tijdens algemeen overleg, vorige week, stelde de SGP zich zeer kritisch op tegenover het kabinet. Volgens woordvoerder Elbert Dijkgraaf is het decentralisatieakkoord met de provincies nu helder na een aanvulling. Staatssecretaris Bleker, minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner en vertegenwoordigers van het IPO hebben daar hun handtekening onder gezet.

Elbert Dijkgraaf van de SGP kreeg donderdag de hoon van de oppositie over zich heen, toen bleek dat hij niet langer harde financiële voorwaarden stelt aan de afspraken tussen rijk en provincies. ”We blijven zitten met het gat van Dijkgraaf”, aldus SP-woordvoerder Henk van Gerven, die berekent dat er 100 tot 140 miljoen euro te weinig is voor de provincies om de natuur goed te beheren.

Dijkgraaf voelde zich vereerd dat er een gat naar hem is vernoemd, volgens Bleker gaat het ook nog om een niet bestaand gat. De steun van de SGP voor het natuurbeleid is voor het kabinet met name in de Eerste Kamer van belang.

Staatssecretaris Bleker zei tijdens het overleg dat hij niet van plan is om vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer ten koste te laten komen van de Europese basispremie.

Christel Labee

Of registreer je om te kunnen reageren.