Home

Nieuws

Rusland treedt toe tot WTO

Genève – Rusland wordt vanaf volgend jaar lid van de wereldhandelsorganisatie WTO.

Lidstaten van de WTO hebben donderdag tijdens de tweejaarlijkse ministeriële conferentie aangegeven akkoord te zijn, al is de formele toelating nog niet gepubliceerd.

De landen kwamen tevens tot een akkoord tot liberalisering van aanbestedingen bij de overheid, waarover reeds sinds 1994 wordt onderhandeld. De landen toverden zoals verwacht geen alomvattend wereldhandelsverdrag met verstrekkende gevolgen voor de EU-landbouw uit de hoge hoed.

Aan de conferentie nemen volgens het Geneefse International Centre for Sustainable Trade & Development ongeveer 90 ministers en staatssecretarissen deel. De belangrijkste handelsnaties stuurden tot opluchting van waarnemers hoge vertegenwoordigers. Gevreesd werd dat landen het zouden laten afweten omdat het vrijhandelsoverleg, de Doha Ronde, op sterven na dood is.

Nederland is vertegenwoordigd door CDA-minister Maxime Verhagen. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Ron Kirk heeft tijdens de conferentie aangegeven dat de VS technisch West-Afrikaanse katoenboeren zal blijven ondersteunen en een vrij importquotum zal instellen voor de allerarmste landen. Een voorstel volgens welke de VS subsidies aan de eigen katoenboeren bevriest op het huidige historisch lage niveau, lijkt afgewezen.

De WTO-lidstaten overleggen over deelakkoorden die de minst-ontwikkelde landen (of LDC's) kunnen bevoordelen, zonder dat het de sterke economieën pijn doet. Zo zullen de LDC's meer tijd krijgen te voldoen aan hun verplichtingen intellectueel eigendom te respecteren.

Tevens wordt gewerkt aan een akkoord dat leden van de WTO ruimte biedt LDC's bij de import van bepaalde productgroepen en diensten voorrang te verlenen. Welke productgroepen of diensten het betreft, is niet bekendgemaakt. De conferentie is officieel zaterdag afgelopen.

De bescheiden betekenis van de conferentie blijkt wel uit het feit dat een Nederlandse vertegenwoordiger op de conferentie vreest dat er geen gezamenlijke slotverklaring komt, maar slechts een algemene verklaring van secretaris-generaal Pascal Lamy.

Of registreer je om te kunnen reageren.