Home

Nieuws

Rechter gebruikt concept natuurwet voor vrijspraak

Den Haag – Hoewel het Wetsvoorstel natuur nog niet is ingediend bij de Tweede Kamer, is deze wel door de Haagse politierechter gebruikt om een verdachte van het verstoren van wilde eenden vrij te spreken.

Slordig en onjuist, oordeelt hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer.

Op 13 maart liet een man zijn jachthond uit in een recreatiegebied in de gemeente Bodegrave-Reeuwijk. Aan de rand van een sloot zou hij het niet-aangelijnde dier op commando hebben laten rennen. Daarbij zijn volgens een opsporingsambtenaar van de Groenservice Zuid-Holland wilde eenden opgevlogen.

Volgens de rechter is niet gebleken dat de eenden, volgens de Flora- en faunawet een beschermde inheemse diersoort, dusdanig zijn opgeschrikt dat zij niet meer zijn teruggekeerd. Ook is onbewezen dat de verstoring invloed heeft gehad op de staat van instandhouding van de soort. De rechtbank sprak de verdachte daarom vrij.

Opvallend is dat de rechter zich daarbij grotendeels baseerde op de memorie van toelichting van het nog niet ingediende Wetsvoorstel. ”Dit is een uiterst slordige en juridisch onjuiste benadering”, zegt Bastmeijer. ”De rechter behoort uit te gaan van geldend recht in plaats van zich te baseren op toekomstige wetgeving. Het voorstel voor de Wet natuur is slechts een beleidsdocument, bedoeld voor maatschappelijke consultatie.” Daarmee wil Bastmeijer niet zeggen dat de vrijspraak onterecht is. ”Voor een definitief oordeel moet je echt de details van de zaak kennen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.