Home

Nieuws

ROW is voldoende bedrijfsmatig voor cultuurgrondvrijstelling

Breda - Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij de aankoop van akker- en grasland. Ook als er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheid (ROW) is er sprake van bedrijfsmatige exploitatie.

De uitspraak van rechtbank Breda is kort samengevat de volgende:
Belanghebbende koopt in 2008 een perceel akkerland en een perceel grasland. De beide percelen zijn ten tijde van de koop in gebruik bij de koper. De percelen worden met name voor het telen van suikerbieten gebruikt. Er wordt om toepassing van de cultuurgrondvrijstelling ex artikel 15 lid 1 onderdeel q WBR verzocht. De inspecteur acht de vrijstelling niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie. De inspecteur merkt de activiteiten van de koper namelijk aan als ROW en niet als winst uit onderneming. Nu er geen sprake is van winst uit onderneming is er volgens de inspecteur ook geen sprake van bedrijfsmatige exploitatie. Hij legt een naheffingsaanslag overdrachtbelasting op.

Rechtbank Breda oordeelt dat er ook bij het genieten van ROW sprake is van bedrijfsmatige exploitatie. De rechtbank haalt hierbij onder andere de wetsgeschiedenis aan, waaruit blijkt dat de vrijstelling niet van toepassing is bij

Of registreer je om te kunnen reageren.