Home

Nieuws

QS neemt antibiotica-monitoring op in certificeringssysteem

Bonn – De Duitse ketenbeheersorganisatie QS neemt de monitoring op antibiotica op in haar systeem.

Doel is om helder te krijgen bij welke afzonderlijke landbouwbedrijven en veeartsen maatregelen moeten worden genomen om de het gebruik van antibiotica te verminderen.

Over de manier waarop de monitoring vorm krijgt en welke maatregelen er worden genomen bij het overschrijden van de normen, is nog in beraad, zo deelt QS mee in haar nieuwsbrief van donderdag.

Wel staat al vast dat een centrale database een sleutelrol zal gaan spelen. Zo’n database met gegevens van de individuele bedrijven bestaat al voor de salmonellamonitoring. De digitaal opgeslagen gegevens maken het mogelijk om bedrijven onderling te vergelijken, waardoor het ook makkelijker wordt om aan te geven hoe het gebruik kan worden teruggedrongen.

Of registreer je om te kunnen reageren.