Home

Nieuws

'Provincie onnodig bezorgd over aantallen dieren'

Doetinchem – Het totaal aantal dieren in de intensieve veehouderij gaat de komende jaren eerder omlaag dan omhoog.

Dat zegt Daan van Doorn in een reactie op de aangenomen motie in Provinciale Staten van Brabant afgelopen vrijdag, waarin werd aangedrongen op vaststelling van een plafond voor de aantallen dieren in de veehouderij. Van Doorn verwacht dat de aantallen dieren zullen krimpen onder invloed van de huidige markt en door het mestbeleid dat wordt gevoerd.

De voorzitter van de gelijknamige commissie kan wel begrip opbrengen voor de vrees die bij de provinciale politici leeft. De druk is altijd groot geweest. “Het bedrijfsleven wil nu echter zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en zich zelf acceptabel maken. Daar moeten veel mensen binnen en buiten de sector nog aan wennen. die omslag van denken is nog niet geïncorporeerd. De agrarische bedrijven moeten zo opereren dat ze maatschappelijk volledig worden geaccepteerd en niet meer leunen op de overheid. We moeten het helemaal zelf doen.”

Van Doorn heeft van de provincie de vraag gekregen om de voorstellen van zijn eigen commissie zoveel mogelijk geaccepteerd en geïmplementeerd te krijgen. Ook staatssecretaris Bleker sluit zich daarbij aan. Van Doorn is nu bezig achter de schermen om zaken te entameren en in werking te zetten.

Eén van de eerste zaken waar hij zich mee bezig houdt is het antibioticabeleid. In het rapport van Doorn is gesteld dat vanaf 2013 al het vlees in de schappen antibiotica-gezond moet zijn. Met andere woorden geen onnodig en onverantwoord antibioticaverbruik meer.

Een tweede zaak waar Van Doorn mee aan de gang wil is de verbeterde invulling van GMP door de hele keten heen. Dat wil hij in 2012 verder oppakken.

Of registreer je om te kunnen reageren.