Home

Nieuws

Prijsprognose peer bijgesteld naar beneden

Randwijk – De langetermijn prijsverwachting voor peer is naar beneden bijgesteld. Kwaliteitsproblemen en toenemend aanbod worden gezien als mogelijke oorzaken.

Conference zakt per kilo 4 cent in waarde, van 61 in 2010 naar 57 cent per kilo in 2011. Dat is identiek aan het gewogen vijfjarig gemiddelde. Dat blijkt uit de afzetprijsindicatie die is afgegeven door de commissie Afzetprijsindicaties fruitteelt en gepubliceerd in het ledenblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

Ook de prijsindicatie voor Doyenné du Comice daalt licht naar 52 cent per kilo. De verwachting voor Elstar is gelijk gebleven, 41 cent. Golden Delicious en Jonagored zijn respectievelijk met 1 en 2 cent gestegen, tot het niveau van 39 en 40 cent per kilo.

Opvallend is de prestatie van de clubrassen Kanzi en Junami. Kanzi stijgt met 23 cent naar 82 cent per kilo. Ook Junami krijgt een positieve waardering en stijgt met 6 cent tot 65 cent per kilo. Daarbij moet worden opgemerkt dat bij de berekening van de indicatieprijzen voor alle clubrassen 25 procent van de productie wordt aangemerkt als industrieappel. Rubens zakt met 3 cent naar 56 cent per kilo.

De prestatie van de clubrassen ligt nog ruim onder het gewogen gemiddelde. Voor Junami is dat vastgesteld op 81 cent per kilo, voor Kanzi op 1 euro en voor Rubens op 70 cent. Wat betreft de situatie van Conference wordt gewezen op het feit dat de oogst in 2010/2011 groot was, net als dit seizoen. De indicatieprijzen worden door de banken meegenomen bij financieringsaanvragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.