Home

Nieuws

Perceel grond geen aanhorigheid woonboerderij

Leeuwarden - Omdat er sprake is van een natuurlijke erfafscheiding is het perceel grond naast de woonboerderij geen aanhorigheid. Het perceel hoort daarom niet bij de eigen woning voor de heffing van de belastingen.

De uitspraak van rechtbank Leeuwarden is kort samengevat de volgende:

Belanghebbende heeft bij zijn woonboerderij een perceel grond van 1.86.60 hectare. Dit perceel heeft hij als aanhorigheid van zijn eigen woning aangemerkt. De inspecteur legt navorderingsaanslagen IB/PPV op over 2002 en 2004.

Met betrekking tot 2004 is Rechtbank Leeuwarden van oordeel dat er bijzondere omstandigheden zijn die de inspecteur ertoe hadden moeten bewegen de aangifte te onderzoeken. Deze betreffen een vragenbrief uit 2003 van de VPB-inspecteur, waaruit bleek dat ten tijde van het vaststellen van de definitieve aanslag 2004 de Belastingdienst beschikte over een taxatierapport. Uit dit rapport had de inspecteur de grootte en de bestemming van het perceel kunnen weten. Er is sprake van een ambtelijk verzuim. De rechtbank vernietigt de navorderingsaanslag 2004.

De navorderingsaanslag 2002 en de aanslag 2005 houdt de rechtbank in stand. Het perceel is volgens de rechtbank geen aanhorigheid. Het perceel hoort niet bij de eigen woning gelet op de natuurlijke erfafscheiding, de grootte van het perceel en de recreatieve bestemming die erop rust.

Ook is het perceel niet in gebruik bij belanghebbende of dienstbaar aan de eigen woning. Dat de honden van belanghebbende erop spelen, is onvoldoende. Dat het perceel als tuin moet worden aangemerkt heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt. Dat belanghebbende in het verleden schapen heeft gehouden op het perceel is niet van belang aangezien niet tot het erf behorende cultuurgrond in het algemeen niet als aanhorigheid kan worden aangemerkt.

(Beroep ten dele gegrond.)

Of registreer je om te kunnen reageren.