Home

Nieuws

Opbrengst verkoop glasopstanden belast

Haarlem - De opbrengst van glasopstanden is niet aan de (onder)grond toe te rekenen. De landbouwvrijstelling is niet van toepassing. 340.000 euro wordt bij drie tuinders belast.

De uitspraak van rechtbank Haarlem is kort samengevat de volgende:

Twee tuinders oefenen samen met een derde in firmaverband een tuinbouwbedrijf uit. De grond van het bedrijf behoort tot het buitenvennootschappelijk bedrijfsvermogen van de twee tuinders. In 2007 verkopen zij de grond voor bijna 2 miljoen euro. In die prijs is 340.000 euro begrepen voor glasopstanden. Van dat bedrag voldoen de twee tuinders een derde deel aan de derde vennoot en laten ze de glasopstanden slopen voordat de grond door de koper in gebruik wordt genomen. In geschil is of de opbrengst van de glasopstanden belast is, of onbelast omdat het opbrengst van landbouwgrond betreft waarop de landbouwvrijstelling van toepassing is.

Rechtbank Haarlem oordeelt dat de prijs van 340.000 euro moet worden toegekend aan de glasopstanden en niet aan de grond. De prijs is apart vermeld in de verkoopovereenkomst en de belanghebbenden hebben de opbrengst buiten de firma om ontvangen en daarvan eenderde deel aan de derde vennoot vergoed. Ware het opbrengst van de grond, dan zou de derde vennoot geen recht hebben op een aandeel in de opbrengst omdat de grond enkel aan de belanghebbenden toebehoort.

De bedrijfswaarde van de glasopstanden is 340.000 euro, zodat eenzelfde bedrag uit de verkoopopbrengst toegerekend moet worden aan het gewone bedrijfsresultaat van de firma ter compensatie van het geleden boekverlies en verlies aan stille reserves. De rechtbank verklaart vervolgens het beroep van de twee tuinders ongegrond.

Meer informatie: Rechtbank Haarlem, 30 november 2011, nummers 11/1523 en 11/1522, BU6785

Of registreer je om te kunnen reageren.