Home

Nieuws 199 x bekeken

Ontpoldering Zuidoord lijkt van de baan

Den Haag – Polder Zuidoord in de gemeente Bernisse blijft agrarisch. Het bestuur van de provincie Zuid-Holland heeft besloten het zogeheten inpassingsplan voor het gebied in te trekken. Eerder oordeelde staatssecretaris Henk Bleker dat ontpoldering niet noodzakelijk is om Europese milieudoelen volgens het Natura 2000-plan te halen.

De polder zou volgens plannen gemaakt door het vorige kabinet dienen als speciale beschermingszone van het Natura-2000-gebied Haringvliet. Het ingetrokken inpassingsplan had de polder Zuidoord omgevormd tot ”natte natuur” onder invloed van eb en vloed. Enkele tientallen boeren hadden moeten verplaatsen of last ondervonden van de ontpoldering.

De provincie had na de bekendmaking van Bleker nog de mogelijkheid de polder Zuidoord onderdeel te maken van de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur, maar hiervoor is dus niet gekozen. Formeel moet Provinciale Staten nog stemmen over het besluit, maar deze lijkt te steunen op een meerderheid.

De Provinciale Statenfractie van de VVD zegt blij te zijn dat de ontpoldering van Zuidoord van de baan is en stopt een procedure tegen het inpassingsplan bij de Raad van State. In het coalitieakkoord is afgesproken dat geen nieuwe ontpolderingen zouden worden ingezet, maar de fractie wachtte een officiële brief van de staatssecretaris af.

Of registreer je om te kunnen reageren.