Home

Nieuws 795 x bekeken 2 reacties

Noord-Brabant wil af van reconstructiewet

Den Bosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen de reconstructie en gebiedsplannen voor de provincie intrekken.

Een ontwerpbesluit ligt sinds 22 december ter inzage tot en met woensdag 1 februari en is te vinden op de website van de provincie. Het ontwerpbesluit staat geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 2 maart.

Gedeputeerde Staten komen met dit voornemen naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank van Den Bosch van 1 december over een Helmondse kalkoenenhouder die binnen een verwevingsgebied zijn stal wilde uitbreiden om zo aan de welzijnsregels te voldoen. De rechter stelde de man in het gelijk en stelde daarmee een rechtstreeks werkende bepaling van de Provinciale Verordening Ruimte buiten werking. In de ogen van de rechter ging de reconstructiewet boven die verordening en was de verordening een invulling van de reconstructiewet die onzorgvuldig tot stand was gekomen.

De provincie stelt dat de rechter ervan uit gaat dat er twee regiems gelden en wil daarom de reconstructie en gebiedsplannen intrekken. De provincie wil de integrale zonering van gebieden die is vastgesteld op basis van de reconstructiewet vastleggen in de Provinciale verordening ruimte. De provincie voorziet dan geen verdere juridische problemen.

Noord-Brabant motiveert zijn voornemen om de reconstructiebesluiten in te trekken bovendien met de bewering dat er bij de Rijksoverheid het voornemen zou bestaan de reconstructiewet in te trekken. Volgens de provincie wordt dit meegenomen in de wijziging Wet inrichting landelijk gebied. Ook verwijst de provincie naar het bestuursakkoord tussen Rijk en provincies waarin het natuurbeleid is overgeheveld naar de provincies. In dat akkoord staat wel letterlijk ’dat de reconstructie van zandgebieden als rijkstaak vervalt’.

Een woordvoerder van het ministerie van ELI meldt dat als het bestuursakkoord tussen staatssecretaris Bleker en de provincies er komt, de reconstructiewet inderdaad opnieuw wordt bekeken in het kader van de Wet Investeringsbudget Landelijk Gebied. De woordvoerder: “Het zou inderdaad kunnen leiden tot intrekking of buiten werking stelling van die wet.” Het bestuursakkoord tussen Bleker en de provincies is inmiddels door een aantal provincies goedgekeurd. Vier provincies hebben tegen het akkoord gestemd, waaronder ook de provincie Noord-Brabant.

Advocaat Joost de Rooij van de bewuste kalkoenenhouder heeft grote vraagtekens bij de actie van de provincie. Hij vraagt zich af of dit juridisch allemaal wel kan. ”Het is jammer. Het levert weer een procedure op zonder dat de onderliggende problemen echt worden opgelost.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jojo politiek oftewel de nieuwe vorm van politiek bedrijven.
  Eerst een wet aannemen en dan weer afschaffen.
  Helaas komt deze vorm van politiek bedrijven steeds vaker voor en kost bergen geld.
  Denk aan varkensrechten en pluimveerechten, mestquotum, hinderwetquotum, melkquotum, het wel of niet kunnen verplaatsen hiervan.
  En tot slot het weer allemaal laten verdwijnen.
  Wat zullen veel boeren over de kop gaan.

 • no-profile-image

  Ik weet niet waar de informatie vanaf komt, maar Joost de Rooij is in ieder geval NIET de advocaat van de kalkoenhouder !!

Of registreer je om te kunnen reageren.