Home

Nieuws

Nieuw virus ook bij lammeren aangetoond

Lelystad - Bij twee lammeren van een schapenbedrijf in Nederland is het zogenoemde Schmallenbergvirus aangetroffen.

Het Centraal Veterinair Instituut heeft in de hersens van acht lammeren van twee bedrijven naar het virus gezocht.

Het onderzoek werd ingezet omdat er bij de Gezondheidsdienst voor Dieren meldingen komen van misvormd geboren schapenlammeren met afwijkingen zoals een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste lammeren worden dood geboren en de levend geboren dieren zijn niet levensvatbaar, schrijft staatssecretaris Bleker vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.
Het Schmallenbergvirus is in november voor het eerst in Duitsland aangetoond in bloed van runderen. Ook bij Nederlandse runderen is het virus inmiddels aangetoond.

Het CVI heeft vijftig bloedmonsters van acht bedrijven met diarreeklachten en 115 monsters van bedrijven zonder problemen onderzocht op aanwezigheid van het virus. Bij achttien van de 50 monsters van probleembedrijven is het zogenoemde Schmallenbergvirus aangetoond. Alle andere monsters waren negatief.

Het is niet zeker of het virus ook de oorzaak van de problemen is. In Duitsland zijn proeven ingezet om uitsluitsel te geven over die vraag.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ziet op dit moment geen mogelijkheden om preventieve maatregelen te nemen of om de ziekte te bestrijden. Het virus waar het om gaat is nog niet geïsoleerd en het is ook onduidelijk hoe het zich verspreid. Duitse onderzoekers veronderstellen dat het virus zich via insecten verspreid.

Op basis van een eerste risico-analyse heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geoordeeld dat het risico voor de volksgezondheid gering is.

Of registreer je om te kunnen reageren.