Home

Nieuws

NAJK wil beperkte schaalvergroting

Utrecht – Jonge boeren en tuinders kiezen niet meer automatisch voor schaalvergroting. Bedrijven moeten weliswaar kunnen blijven groeien, maar slechts in dunbevolkte gebieden en op bedrijventerreinen.

Dat stelt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

De organisatie trekt die conclusie naar aanleiding van tien bijeenkomsten met leden, politici, milieuorganisaties en bedrijfsleven. Deze bijeenkomsten vonden afgelopen maand plaats verspreid over het land.

Schaalvergroting moet een bewuste keus zijn van een ondernemer en geen doel op zich. Een gezonde bedrijfsvoering en een juiste invulling van het ondernemerschap zijn volgens de agrarische jongerenorganisatie van groter belang dan het eigen bedrijf structureel te laten groeien.

Op die manier denkt het NAJK het maatschappelijk draagvlak voor de agrarische sector te kunnen behouden. Wettelijke grenzen stellen aan de bedrijfsomvang is volgens het NAJK niet nodig. De jongerenorganisatie hamert wel op een transparante bedrijfsvoering en open vizier van de ondernemer.

Uit de discussieavonden kwam naar voren dat het belangrijk is dat mensen zien wat er gebeurt op een boerenbedrijf. De jonge boeren en tuinders zouden de goedgebekte consument mee moeten nemen in hun liefde voor het vak en het belang van de agrarische productie in Nederland moeten benadrukken.

Of registreer je om te kunnen reageren.