Home

Nieuws 302 x bekeken

'Marktveranderingen belangrijker dan klimaatverandering'

Wageningen – Niet zozeer een structureel stijgende temperatuur als wel weersextremen spelen boeren in de toekomst parten. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra en Plant Research International, beide onderdeel van Wageningen Universiteit. Marktveranderingen hebben ook in de toekomst de grootste invloed op de landbouw, aldus de onderzoekers.

In de toekomst zullen volgens onderzoekers vaker weersextremen voorkomen, zoals hoosbuien, hittegolven, hagel, het achterblijven van vorstperioden en dergelijke, aldus projectleider Tia Hermans. ”Waterschappen, provincies en de overheid moeten samen met de sector werken aan aanpassingsstrategieën.”

Concreet noemen de onderzoekers verzilting, verdroging en vernatting als gevolgen van klimaatverandering. In 2040 is volgens de studie voor 25 procent van het areaal geen probleem te verwachten. Circa 56 procent van het Nederlands grondgebied krijgt toenemend te maken met verdroging, soms in combinatie met vernatting of verzilting.

Meer dan 40 procent van het Nederlandse grondgebied vernat, soms weer in combinatie met verdroging en verzilting. In Noord-Nederland is voor 13 procent van het areaal geen probleem te verwachten, terwijl de percentages voor verdroging en vernatting iets hoger liggen dan in de rest van Nederland.

Ondernemers moeten nadenken over andere productiewijzen, aldus Hermans, die het telen van aardappelen over brede ruggen noemt, maar ook het telen van warmtebehoevende gewassen zoals zonnebloemen en druiven. Aan de veredeling is volgens Hermans de taak gewassen te ontwikkelen die beter tegen extreem weer kunnen.

Overigens geven boeren aan de verwachte structurele veranderingen te baas te kunnen. Dat blijkt uit een peiling die onderdeel was van het onderzoek.

”Uit een vergelijkende analyse van Europese regio’s blijkt dat veranderende marktomstandigheden meer bepalend zijn voor de landbouw dan klimaatverandering”, aldus Hermans. Ook beleid, zoals de richtlijnen van het Europees gemeenschappelijke landbouwbeleid na 2014, speelt een belangrijke rol voor boeren, zegt Hermans.

”En wat te denken van demografische ontwikkelingen”, voegt Hermans toe, die wijst op vergrijzing en een daling van de beroepsbevolking, juist vooral in het landelijk gebied.

Of registreer je om te kunnen reageren.