Home

Nieuws

Maat: voorzichtig met investeren

Den Haag – LTO Nederland roept agrarisch ondernemers op voorzichtig te zijn met investeringen. ”We leven in roerige tijden, het inflatiespook dreigt, we weten niet hoe de markt zich ontwikkelt, dan is het goed om wat weerstand op te bouwen”, zegt voorzitter Albert Jan Maat in een reactie op de inkomenscijfers van de land- en tuinbouw.”Een zekere nuchterheid is op zijn plaats.”

Maat zegt dat de Nederlandse land- en tuinbouw veel meer vreemd vermogen hebben dan de Duitse collega’s. ”Als het dan tegenzit, merk je dat sneller. Als de inflatie aanwakkert is dat goed voor de export, maar de rentelasten nemen toe en het wordt lastiger om krediet te krijgen.”

Maat zegt niet dat boeren en tuinders niet moeten investeren. ”Nederlandse boeren en tuinders hebben een onverwoestbare drang te groeien en te investeren. Maar groeien is niet altijd de beste keuze in het ondernemerschap.”

Volgens de LTO-voorzitter is het van groot belang goed na te gaan waarin je investeert. ”Inzetten op afzetverbetering en investering in de keten is altijd goed. En investering in mestverwerking is ook nodig.”

Of registreer je om te kunnen reageren.