Home

Nieuws 414 x bekeken

Lelystad krijgt geen groter vliegveld

Den Haag – De Raad van State heeft woensdag besloten dat Lelystad Airport niet mag worden omgebouwd tot zakelijke luchthaven. Een aantal boeren in de omgeving had bezwaar gemaakt tegen de uitbreidingsplannen.

In 2009 wilde het toenmalige kabinet de luchthaven in Lelystad uitbreiden. Hiervoor zouden de start- en landingsbaan op termijn worden verlengd zodat ook grotere vliegtuigen de luchthaven kunnen bereiken. Een aantal boeren in de directe omgeving van het vliegveld vreesde voor vervuiling van gewassen door bijvoorbeeld lood en fijnstof en tekende beroep aan.

Op 500 meter van de luchthaven ligt bijvoorbeeld een biologisch akkerbouwbedrijf en een biologisch dynamisch gemengd bedrijf. Volgens de eigenaar van beide bedrijven is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de uitbreiding voor de (biologische) landbouw, onder meer naar milieueffecten als luchtverontreiniging, oppervlaktewaterverontreiniging, depositie van schadelijke stoffen, bodemverontreiniging en de cumulatieve effecten van – aanzienlijk – zwaardere lood-, fijnstof- en benzeenbelasting op de voedselveiligheid.

De akkerbouwer vreest voor uitsluiting van de noodzakelijke certificering voor de biologische teelt. Ook vreest zij geen gebruik meer te kunnen maken van GPS-systemen omdat laag overvliegende vliegtuigen verstoring van deze systemen kunnen veroorzaken.

Volgens het kabinet zijn er geen negatieve gevolgen voor de agrariërs. ”Ze baseren zich op een onderzoek naar de effecten op rozenkwekerijen in de buurt van Schiphol. In dat onderzoek werd geen relatie gevonden tussen luchtvervuiling door kerosine en gewasschade. Maar dit onderzoek is echter niet representatief voor de situatie rondom het vliegveld in Lelystad. In Flevoland hebben we te maken met open teelten en een aantal biologische bedrijven. Het is daarom niet duidelijk wat de invloed is van meer vliegverkeer en grotere vliegtuigen op de gewassen. We hebben daarom besloten dat het vliegveld voorlopig niet mag uitbreiden”, aldus een woordvoerder van de Raad van State.

Volgens jurist Jan Wols van Achmea Rechtsbijstand (die een viertal boeren vertegenwoordigd) wordt er op dit moment een feestje gevierd bij de boeren. “Ze zijn ontzettend blij met de uitspraak”, aldus Wols. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Om verdere ontwikkeling van luchthaven Lelystad mogelijk te maken, is een nieuw besluit nodig, aldus de raad.

Of registreer je om te kunnen reageren.