Home

Nieuws 517 x bekeken

LEI: boeren en tuinders moeten kunnen reserveren voor crisis

Den Haag – Het zou goed zijn als de overheid fiscale maatregelen neemt zodat boeren en tuinders in goede tijden voordelig geld opzij kunnen zetten voor crisistijden.

Dat zegt Ruud Huirne, directeur van het landbouweconomisch instituut LEI van de Wageningen UR. Hij stelt zich voor dat deze regeling komt naast fondsvorming voor schades zoals die er nu ook al zijn voor bijvoorbeeld uitbraken van dierziekten.

”Ik stel me voor dat boeren en tuinders fiscaal gunstig geld opzij kunnen zetten.  Dat kan individueel per bedrijf, of misschien collectief”, legt Huirne uit. Hij vindt dat er aan dit spaarpotje wel strikte eisen moeten worden gesteld wanneer het aangebroken mag worden. ”Dat moet dan echt gebeuren in geval van een crisis waar de ondernemer zelf niets aan kan doen. Een uitbraak van een besmettelijke dierziekte of zoals afgelopen zomer de Ehec-crisis zijn daar voorbeelden van”, aldus Huirne.

Voor de ’normale’ prijsschommelingen van producten, die de laatste jaren steeds groter worden voor agrarische producten, is de regeling volgens Huirne nadrukkelijk niet bedoeld. ”Voor de normale gang van zaken zijn er voldoende vangnetmogelijkheden. Het gaat echt om crisissituaties.”
Op de vraag of deze manier van fiscaal voordelig sparen ook een alternatief kan zijn voor indekken van weerschade voor plantaardige teelten, reageert Huirne dat dit op individuele basis best mogelijk kan zijn.

Volgens Huirne zijn er in het buitenland wel voorbeelden van fiscale regelingen waarmee boeren en tuinders zich beter kunnen verweren tegen crises. ”Het zorgt er ook voor dat ondernemers bewuster keuzes gaan maken. De een zal zijn geld gebruiken om te investeren in een nieuwe kas, de ander zet liever wat geld opzij om een crisis te kunnen overleven.”

Het LEI vindt niet dat de overheid moet ingrijpen in de markt om prijsschommelingen tegen te gaan. ”Land- en tuinbouw zijn economische activiteiten in een open markt”, vindt Huirne.

Of registreer je om te kunnen reageren.