Home

Nieuws

LEI: Nederlandse land- en tuinbouw merkt veel effect van crisis

Den Haag – De Nederlandse land- en tuinbouw zal veel effect merken van de economische crisis. Dat zegt directeur Ruud Huirne van het landbouwecononomisch instituut LEI van de Wageningen UR, in een vooruitblik naar de komende jaren.

”Het Nederlandse agrocomplex is sterk exportgericht. Hierdoor zal het effect van de economische crisis groter zijn dan voor landen waar de agrarische productie meer gericht is op de binnenlandse markt.” Ook de schommelingen van marktprijzen van primaire producten zijn hierdoor in Nederland sterker dan in andere landen.

Huirne zegt dat het lastig is om een prognose te geven voor de ontwikkeling van de inkomens in de land- en tuinbouw voor de komende jaren. ”Maar er zijn wel een aantal wetmatigheden, ondanks dat een voorspelling moeilijk is”, zegt Huirne.

LEI constateert dat in Nederland de discussie over de over de maatschappelijke acceptatie van de landbouw en met name de maatschappelijke acceptatie van de veehouderij in Nederland zwaarder speelt dan in andere landen.

Het LEI verwacht dat de economische groei van het agro-complex de komende jaren minder zal zijn dan de groei van de rest van de economie. Hierdoor zal het aandeel in toeveogde waarde en werkgelegenheid van het agro-complex dalen. Het LEI verwacht dat het aandeel van de primaire productie verder zal dalen, terwijl het aandeel van de verwerking distributie zal toenemen.

Het LEI voorziet dat het aantal landbouwbedrijven en het areaal landbouwgrond de komende jaren zal blijven dalen. Ook verwacht het LEI dat de groei van de toegevoegde waarde achter blijft bij de groei van de rest van de agrosector.

Huirne benadrukt dat het van groot belang is dat de primaire sectoren een rol krijgen in het topsectorenbeleid. ”Bijvoorbeeld bij de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen. De drijvende kurken voor ontwikkeling en innovatie in deze sectoren zijn toch de primaire producenten in eigen land. Die moeten be behouden”, vindt Huirne.

Of registreer je om te kunnen reageren.