Home

Nieuws

Kuikenhouder meldt uitval aan broederij

Zoetermeer – Vleeskuikenhouders zijn vanaf begin volgend jaar verplicht gegevens over de uitval van hun dieren in de eerste levensweek aan broederijen te melden. Deze maatregel is opgenomen in de IKB Kip-regeling meldt het Productschap Pluimvee en Eieren.

Via een kuikenpaspoort geven kuikenbroederijen al informatie over de door hen geleverde eendagskuikens door aan vleeskuikenhouders. Het doel hiervan is de kuikenkwaliteit te kunnen monitoren en doorgeven aan de vleeskuikenhouder.

Begin volgend jaar breidt IKB Kip zijn controles op dierenartsen bovendien uit. Deze dierenartsen maken samen met de vleeskuikenhouder een bedrijfsbehandelplan en -gezondheidsplan. Daarnaast voeren zij de voorgeschreven antibiotica in de database IKB CRA in. Tot op heden worden de dierenartsen gecontroleerd op de correcte invoer in de database. Per 1 januari 2012 komen daar de volgende controles bij: overeenkomsten die zijn afgesloten met IKB pluimveehouders, bezoekfrequentie, inhoud en evaluatie van bedrijfsbehandel- en gezondheidsplan, het naleven van het invullen van formulieren en de volledigheid van de antibioticaregistratie in de database via de administratie van de vleeskuikenhouder.

Bij de jaarlijkse IKB Kip controle bij de vleeskuikenhouder zal voortaan ook de controle van de dierenarts plaatshebben. In de praktijk merkt een vleeskuikenhouder hier weinig van, omdat hijzelf ook al op deze criteria gecontroleerd wordt. Er vindt dus een eenmalige controle plaats met een dubbele rapportage en beoordeling voor zowel de vleeskuikenhouder als de dierenarts. De dierenartsen krijgen niet meer controles, maar wel extra controlepunten.

Of registreer je om te kunnen reageren.