Home

Nieuws 3 reacties

Kamer wil minder last van EU-nitraatbeleid

Den Haag – De Tweede Kamer pleit voor een afzwakking van de Europese Nitraatrichtlijn.

Een meerderheid stemde dinsdag voor een motie met die strekking van PVV en CDA. De Kamer vindt de richtlijn verouderd en overbodig en wil dat deze in afgezwakte vorm wordt samengevoegd met de Grondwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Het kabinet moet daar in Brussel actief voor lobbyen.

Volgens de Kamer houdt de richtlijn nu te weinig rekening met zaken als regionale verschillen in weer, grondsoort en productieniveau, hergebruik van mineralen uit dierlijke mest en de negatieve milieu-effecten van traditionele kunstmestproductie.

De Nitraatrichtlijn vormt de basis voor het Nederlandse mestbeleid. Elke vier jaar stelt de Europese Commissie, na onderhandelingen met de lidstaten, een zogeheten nitraatactieprogramma op. Hierin is ook de derogatie voor de Nederlandse melkveehouderij opgenomen. Het huidige programma loopt nog tot eind 2013.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Om een lang en krom verhaal kort te maken(nitraat,fosfaat) voor het optimaalste resultaat.Koppel de PH van de landbouw grond aan bemestingsnorm.Op grond met een optimale kalk toestand kan de productie optimaal zijn en zijn er de minste verliesen aan uitspoeling van stikstof en fosfaat .Op natuur en beheers grond ,die veelal een telage PH waarde hebben zal door bekalking de uitspoeling afnemen en zal de verrussing( pitrus) afnemen.Of is dit te simpel en moet het toch moeilijk en dus krom met voorbij schieten van alle doelen zoals honger en armoede en gezondheid van mens en dier ?

  • no-profile-image

    Om een lang en krom verhaal kort te maken(nitraat,fosfaat) voor het optimaalste resultaat.Koppel de PH van de landbouw grond aan bemestingsnorm.Op grond met een optimale kalk toestand kan de productie optimaal zijn en zijn er de minste verliesen aan uitspoeling van stikstof en fosfaat .Op natuur en beheers grond ,die veelal een telage PH waarde hebben zal door bekalking de uitspoeling afnemen en zal de verrussing( pitrus) afnemen.Of is dit te simpel en moet het toch moeilijk en dus krom met voorbij schieten van alle doelen zoals honger en armoede en gezondheid van mens en dier ?

  • no-profile-image

    Zit de Tweede Kamer er nu eigenlijk om de regering te controleren of om de regering te helpen haar blunders weg te werken?

Of registreer je om te kunnen reageren.