Home

Nieuws 195 x bekeken

Kamer wil geen landelijke grens omvang veehouderij

Den Haag – De PVV wil geen grens stellen aan de maximale omvang van veebedrijven. Daarmee is er geen Kamermeerderheid om een landelijke grens te stellen aan de groei van veehouderijbedrijven.

SP, PvdA, Groenlinks en PvdD pleiten voor een verbod op megastallen, door het aantal dieren per bedrijf te begrenzen. De PVV staat hier niet achter.

”Een stal mag geen bedreiging vormen voor volksgezondheid, dierenwelzijn en de toekomst van gezinsbedrijven”, zei Dion Graus (PVV) vandaag tijdens een debat over de veehouderij in de Tweede Kamer. ”Op basis daarvan moet worden vastgesteld of een bepaalde omvang van een stal kan.” VVD, CDA, D66, Christenunie en SGP vinden ook dat regionale overheden moeten bepalen of een bedrijf qua omvang op een locatie kan worden ingepast.

Eerder deed Bleker de oproep aan provincies en gemeenten voorlopig niet mee te werken aan bestemmingsplanwijzigingen die stallen groter dan 300 NGE of meer dan één bouwlaag mogelijk maken. Hij wil een rapport van de Gezondheidsraad over effecten voor de volksgezondheid afwachten. Friesland liet vandaag weten die oproep in de wind te slaan.

De Tweede Kamer steunt de visie van staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) om de sector te verduurzamen, zo bleek tijdens het debat. Het Verbond van Den Bosch, waarin afspraken zijn gemaakt over verduurzaming in de hele keten, is hierbij de leidraad.

”De overheid zal hier nauw bij betrokken zijn”, antwoordde Bleker op vragen van de Christenunie en de SGP.  ”We zullen een stapsgewijze schets ontwikkelen om de doelstelling te behalen. We zullen de partijen bij elkaar brengen en bij elkaar houden en daarnaast de sector aanspreken op de voortgang.”

Bleker benadrukt dat er gewerkt moet worden aan een verdienmodel, waardoor de boer de investeringen kan terugverdienen.” Het enige dat we kunnen, is afspraken maken met de Nederlandse producenten over de producten die in de Nederlandse schappen komen.”

Bleker wees erop dat Nederland een vrijhandelsland is. ”We kunnen geen maatregelen nemen tegen een boer die op een soberder manier dan de Nederlandse wens produceert voor de Duitse markt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.