Home

Nieuws 166 x bekeken

'Instemming natuurakkoord niet rechtsgeldig'

Den Haag - Groenlinks in Gelderland wil dat commissaris van de koningin Clemens Cornielje het woensdag genomen besluit om in te stemmen met het natuurakkoord van staatssecretaris Henk Bleker (Natuur en Landbouw) vernietigt. Volgens fractievoorzitter Wouter van Eck is het besluit niet rechtsgeldig en dient het op grond van art. 266 van de Provinciewet voorgedragen te worden voor vernietiging.

Volgens Groenlinks mogen Provinciale Staten alleen akkoord gaan met voorstellen die ondubbelzinnig in overeenstemming met regelgeving zijn. Het natuurakkoord treedt internationale afspraken over natuurbescherming zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water met voeten. De Staten kunnen daar dus niet mee instemmen, aldus Van Eck.

De fractievoorzitter wijst er op dat provincies en Rijk er nu al over steggelen wie straks Europese boetes moet gaan betalen. "Dat past overheden niet. De pogingen om de kosten van het schenden van regelgeving bij voorbaat af te wentelen bewijst dat het genomen besluit niet in stand kan blijven.''

Het is nog niet duidelijk wat er precies met het natuurakkoord van Bleker gaat gebeuren. Tot nu toe hebben drie provincies er mee ingestemd (Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland), maar Noord-Brabant, Noord-Holland en Groningen stemden tegen en ook Flevoland wijst het af. De andere provincies nemen de komende week een besluit.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.