Home

Nieuws 265 x bekeken

Inkomen land- en tuinbouw daalt met 38 procent

Den Haag – Het gemiddelde totale inkomen in de land- en tuinbouw is op jaarbasis 38 procent gedaald tot 49.000 euro.

Deels is de scherpe daling toe te schrijven aan dramatische resultaten in de glasgroenteteelt en leghennensector, maar op de melkveehouderij na daalden inkomens van vrijwel alle sectoren. Dat blijkt uit ramingen van het landbouweconomische instituut LEI.

Het LEI bestempelt het jaar voor de land- en tuinbouw als geheel als ”matig”. In de glasgroenteteelt zijn dalende inkomens grotendeels toe te schrijven aan de Ehec-crisis die maandenlang leidde tot een extreme vraaguitval. Andere sectoren lijden onder hogere kosten voor veevoer, energie en kunstmest.

Het LEI schrijft dat de top voor hoge voerprijzen wel bereikt lijkt gezien de daling van voerprijzen de laatste maanden. Voerprijzen raakten de varkensbedrijven, die hun gemiddelde totale inkomen zagen stagneren op 37.000 euro. Vleesvarkensbedrijven profiteren van lage biggenprijzen en zien het inkomen stijgen. Lage biggenprijzen raken de fokvarkensbedrijven hard.

In de leghennensector doen een hoge voerprijs en overschot aan eieren het totale inkomen per bedrijf extreem dalen van 80.000 euro positief tot 146.000 euro negatief. Scharrelbedrijven presteren gemiddeld slechter dan producenten van kooieieren. Het LEI noteert voor vleeskuikenhouders een stabiel inkomen van 49.000 euro.

Net als in 2010 zien melkveehouders door een hogere melkprijs hun inkomen stijgen, en wel van gemiddeld 66.000 tot 75.000 euro. Na een sterk 2010 ziet de akkerbouw door lage prijzen voor consumptieaardappelen en uien dalen. Telers van graan, suikerbieten en zetmeelaardappelen profiteren dan weer van aanhoudend relatief hoge prijzen.

Lees ook:
Inkomen per melkveebedrijf bijna 20 procent hoger
20 procent varkensbedrijven in liquiditeitsproblemenInkomen akkerbouwer zakt 70 procent
Tuinbouw verliest gemiddeld 343.000 euro

Of registreer je om te kunnen reageren.