Home

Nieuws

In 2011 meer melkvee in runderslacht

Zoetermeer – De grotere Nederlandse slachterijen hebben dit jaar tot en met november bijna 407.800 runderen verwerkt.

Het is 0,7 procent minder dan in de vergelijkbare periode van 2010. Het aantal melkkoeien onder de geslachte dieren is echter gestegen, van 87 procent vorig jaar naar 90 procent nu. Dat blijkt uit gegevens van het PVE.

De toename van het percentage melkvee in de slachtingen komt door een gegroeide uitstoot van vee uit de melkveehouderij, niet zozeer door teruggang in het aantal slachtingen van vleesvee. Uit meer gedetailleerde cijfers over alle slachtingen blijkt dat er vooral in het voorjaar meer melkkoeien zijn aangeboden dan in deze periode van 2010.

De oorzaak is een complex van factoren. Ten eerste zijn er eind 2009 om financiële redenen al meer koeien geslacht, omdat er vanaf januari 2010 geen slachtpremie meer voor zijn. Een tweede reden is dat begin 2010 de stand van de melkproductie boven quotum was, met het einde van het melkseizoen 2010/11 in zicht. Een derde invloed, die vooral na maart meer impact kreeg, was de nadruk op de gezondheidsstatus van het melkvee, met navenante strenge selectie en uitstoot. In de eerste helft van 2011 is er dan ook relatief jonger melkvee geslacht dan gebruikelijk. Het aantal slachtingen van melkkoeien in de leeftijd van 3,5 tot 5 jaar lag in de eerste helft van dit jaar 16 procent hoger dan in dezelfde periode van 2010.

Naarmate het jaar vorderde is die combinatie van effecten weggeëbd. Doordat de melkproductie achterstand begon te vertonen ten opzichte van het beschikbare quotum is er dit jaar na augustus juist beduidend minder melkvee afgevoerd. Dat is het sterkst te zien geweest in oktober. Ten opzichte van oktober 2010 zijn er toen ruim 8100 minder melkkoeien geslacht ofwel bijna 20 procent. Voor november waren het er ruim 4500 ofwel bijna 11 procent minder dan in 2010.

Of registreer je om te kunnen reageren.