Home

Nieuws 216 x bekeken

IPO: jaar aanhouden vergunningen veebedrijven onacceptabel

Den Haag – Het Interprovinciaal Overleg (IPO) wil snel duidelijkheid over de termijn waarop de Gezondheidsraad met zijn advies komt over het effect van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid. Dat zegt het IPO in reactie op de kabinetsvisie over de toekomst van de veehouderij.

Het kabinet vraagt gemeenten en provincies om in afwachting van het rapport van de Gezondheidsraad geen vergunningen te verstrekken voor grootschalige veebedrijven, waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. ”Een jaar wachten op dit onderzoek is niet acceptabel”, vindt IPO. ”Wij willen en kunnen niet voor de periode van een jaar ontwikkelingen tegenhouden, waarvan het maar zeer de vraag is of er gegronde redenen zijn om dat te doen”, aldus IPO.

Eerder deze week liet ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten dat ze schadeclaims en juridische procedures vrezen als zij gedwongen worden zich nog veel langer te houden aan het moratorium op megastallen.

Het IPO onderschrijft de beleidsvisie dat de regionale overheden moeten bepalen of een bedrijf inpasbaar is in de omgeving. Het voorstel van het kabinet om een wettelijke voorziening te treffen om grenzen aan bedrijven te stellen buiten de regelgeving van ruimtelijke ordening om vindt IPO geen goed idee.”Een dergelijk voornemen legt ongewenste druk op het werken aan lokale oplossingen”, vindt IPO. De provincies vinden dat het Rijk zicht moet richten op een goed generiek beleid. Provincies en gemeenten maken juist lokale afwegingen en zoeken maatwerkoplossingen.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw toegezegd dat hij de Gezondheidsraad wil vragen of het rapport eerder afgerond kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.