Home

Nieuws 193 x bekeken

Glastuinbouw produceert recordhoeveelheid elektriciteit

Wageningen – De glastuinbouw produceerde 12 miljard kWh energie in 2010, een recordhoeveelheid.

Het vermogen van WKK-installaties van tuinders nam toe tot ruim 2.900 MW. In combinatie met de toegenomen gebruiksduur van de installaties resulteerde dit in een productieverhoging van ruim 12 miljard kWh aan opgewekte energie in 2010. Dit komt neer op 10,5 procent van de totale nationale energieconsumptie.

Het glasareaal waarop WKK-installaties in gebruik zijn, bedroeg begin 2011 ruim 6.200 ha, ongeveer 60 procent van het totale areaal glastuinbouw. Het vermogen van WKK’s is sinds 2003 sterk toegenomen. De sterkste groei zat in de jaren 2006 – 2007. Vanaf 2008 nam de groei af.
In een klein deel van het vermogen wordt biobrandstof gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.