Home

Nieuws

Geen waardedruk zelfbewoning voor caravanstalling

Het stallen van caravans is geen gebruik voor woondoeleinden. Daarom kan bij de staking van de onderneming geen waardedruk wegens duurzame zelfbewoning in acht worden genomen. De ligboxenstal wordt voor de vrije waarde gewaardeerd.

De uitspraak van rechtbank Haarlem is kort samengevat de volgende:
Als gevolg van de staking van zijn onderneming heeft belanghebbende een ligboxenstal overgebracht naar zijn privévermogen. Daarbij heeft hij een waardedruk vanwege zelfbewoning in aanmerking genomen, omdat hij een deel van de stal gebruikte als stalling voor caravans.

De inspecteur heeft deze waardedruk niet geaccepteerd. De rechtbank is van oordeel dat de stalling van caravans niet kan worden aangemerkt als duurzaam gebruik voor woondoeleinden. Daarom is er geen reden om de door belanghebbende gestelde waardedruk in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de stakingswinst. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.