Home

Nieuws 261 x bekeken

Frans landbouwinkomen zakt in

De grootste klap viel dan ook in de tuinbouw waar het inkomen met 62 procent is gedaald naar 10.100 euro per ’actieve tuinder’. De agrarische infodienst Agreste wijt dat vooral aan de Ehec-crisis en de slechte zomer waardoor de producentenprijzen ook zo’n acht tot elf procent lager liggen dan vorig seizoen.

Daarnaast kregen ook de akkerbouwers een daling te verwerken, in dit geval met 23 procent naar gemiddeld 37.300 euro. Een uitzondering geldt voor de telers van mais die hun inkomen op vrijwel hetzelfde niveau uit zien komen. Het plaatje voor de akkerbouw is echter vertekend door de uitstekende resultaten die de graanverbouwers in 2010 genoten.

Datzelfde geldt omgekeerd voor de wijnbouw waar het inkomen na een slecht verlopen 2010 nu met bijna 43 procent toeneemt naar 55.900 euro. De wijnsector heeft dat te danken aan gunstige weersomstandigheden, een groeiende export maar ook aan een doorgevoerde herstructurering.

Wijnbouwers blijven daarmee de best betaalde agrarische ondernemers in Frankrijk, hoewel Agreste er wel op wijst dat zeker in deze sector zich regionaal grote verschillen voordoen. In de melkveehouderij ging het ook beter met een toename van ruim 16 procent naar 30.300 euro, wat vooral voor rekening komt van de gestegen melkprijzen. Rundveehouderijen brachten het er met een inkomen van net 13.700 euro een stuk slechter van af maar zien de situatie de laatste tijd wat verbeteren door het open stellen van nieuwe exportmarkten voor levend vee.

Ook varkenshouderijen in Frankrijk zien hun inkomsten verder dalen naar 25.600 euro, hoewel Agreste daarbij wel aantekent dat die nog altijd ver boven de lage cijfers van 2007 en 2008 liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.