Home

Nieuws

Fraccen vervuilt grondwater in VS

Brussel - Het Amerikaanse milieuagentschap EPA heeft chemicaliën die bij fraccen worden gebruikt, ontdekt in het grond- en drinkwater. Het verhoogt de druk op het agentschap om nieuwe richtlijnen uit te vaardigen op de productie van schaliegas.

Fraccen is een proces waarbij schaliegas gewonnen wordt uit onder meer gesteente, door onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de bodem te pompen. Er waren al langer indicaties dat het vervuilend is, maar het is voor het eerst dat een officieel, zij het voorlopig, rapport van het EPA dat ook bevestigt. De publicatie kan ernstige implicaties hebben, omdat de Amerikaanse staten momenteel bepalen hoe ze het proces moeten reguleren.

Inwoners van het dorpje Pavillion in Wyoming klagen al langer dat het lokale bronwater een vreemde geur en smaak heeft. Het EPA nam daarop op vier momenten stalen tussen maart 2009 en april 2011. De voorlopige resultaten van het onderzoek bevestigen dat het bronwater chemicaliën bevat die afkomstig kunnen zijn van boringen in de buurt.

In de studie stelt de EPA voor het eerst onomwonden dat de vondst van hoge concentraties methaan, benzeen, xyleen, dieselderivaten en opgeloste koolwaterstoffen "erop wijst dat de boringen een bron zijn van grondwatercontaminatie." Het agentschap benadrukt wel dat de bevindingen enkel van toepassing zijn voor het gebied rond Pavillion, en niet noodzakelijk een indicatie geven voor schaliegasproductie in de rest van het land.

Politieke wetenschap
Het Canadese bedrijf Encana, dat 123 bronnen rond Pavillion exploiteert, heeft zich al in een verklaring verzet tegen de resultaten. Volgens het bedrijf kunnen de chemicaliën immers ook afkomstig zijn van andere bronnen dan de exploitatie. Ook uit politieke hoek zijn er al scherpe reacties gekomen. De Republikeinse senator James Inhofe noemt de studie "niet gebaseerd op goede wetenschap, maar op politieke wetenschap."

De studie is koren op de molen van activisten in de Verenigde Staten die zich verzetten tegen nieuwe schaliegasboringen. Milieuverenigingen zien het rapport als een overwinning en een eerste officiële argument tegen de controversiële techniek. Vooral in New York is een verhit debat gaande. Schaliegas kan er voor broodnodige banen zorgen, zeggen de voorstanders, terwijl tegenstanders een verbod eisen om de watervoorziening veilig te stellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.