Home

Nieuws

Eenduidigheid in controle werking luchtwasser

Wilp – Fabrikanten van luchtwassers gaan de controle op de juiste werking van wassers eenvoudiger te maken voor zowel de boer als de handhaver.

Woensdag ondertekenden elf van de twaalf luchtwasserfabrikanten een verklaring waarin ze dit toezeggen. De overeenkomst heeft betrekking op twee zaken. Een koper van een luchtwasser krijgt daar voortaan een papieren overzicht bij met de technische specificaties van het apparaat plus de referenties. De referenties geven weer wat een gebruiker van een wasser mag verwachten op punten als energieverbruik, zuurverbruik en spuiwaterproductie.

Het tweede punt in de overeenkomst is dat er één overzicht komt waarin de gebruiker de werking van zijn wasser op een overzichtelijk formulier kan vastleggen. Hierbij gaat het om zaken als zuurverbruik, draaiuren van de pomp of de zuurgraad van het waswater.

Het werkingsoverzicht vervangt het logboek dat bij een wasser hoort. Bij tien verschillende wassers zitten nu tien verschillende logboeken om de werking vast te leggen. Geen enkele eenheid dus.
De overeenkomst vloeit voort uit het project ’Doelmatig gebruik van luchtwassers.’ Daaruit blijkt dat er behoefte is aan eenheid in luchtwasserland. Het initiatief voor deze overeenkomst ligt bij DLV. De adviesdienst deed onlangs onderzoek naar de werking van 24 luchtwassers op achttien bedrijven.

Er komt één protocol om de werking van biologische en chemische wassers te registreren. De registratie gebeurt op papier. Voor het elektronisch vastleggen van data zijn er (nog) geen uniforme richtlijnen.

Op termijn willen de initiatiefnemers van DLV, Gerben de Vries en Henk Zeewuster ook toe naar een uniforme afspraak op het gebied van de monitoring van de luchtwassersystemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.