Home

Nieuws 183 x bekeken

Drie maanden nodig voor convenant onverdoofd slachten

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw verwacht binnen drie maanden een convenant te kunnen sluiten over dierwelzijnsverbeteringen bij rituele slacht.

Dat schrijft hij in een brief aan de Eerste Kamer. Naast het convenant wil de staatssecretaris een programma opzetten om samen met het bedrijfsleven te komen tot verbetering van dodingsmethoden en verbetering van dierenwelzijn tijdens het slachtproces. Een veterinaire commissie, onder leiding van KNMvD-voorzitter Ludo Hellebrekers kan daarbij adviseren.

Bleker wil door afspraken met betrokken religieuze organisaties, vertegenwoordigers van de slachthuizen, dierenartsen, wetenschap en maatschappelijk organisaties het dierenwelzijn verbeteren bij rituele slacht. In het convenant zullen onder andere afspraken gemaakt worden over kwaltiteitseisen aan slachthuizen, het verkorten van de bewustzijnsperiode na de halssnede, het aantal noodzakelijke halssnedes en de opleidingseisen aan het slachtpersoneel. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar diersoort. Met name het onverdoofd slachten van runderen veroorzaakt volgens onderzoekers extra lijden van dieren. Bij kippen is het verschil in dierenwelzijn tussen onverdoofde rituele slacht en gangbare verdoofde slacht minder groot.

”Uiteraard zullen in de afspraken in het convenant de grondwettelijke en internationaalrechtelijk gewaarborgde vrije belijdenis van een godsdienst of levensovertuiging in acht moeten worden genomen”, schrijft Bleker.

Dankzij een algemene maatregel van bestuur kan de overheid de te maken afspraken ook handhaven, dat gebeurt dan via de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.