Home

Nieuws 202 x bekeken 4 reacties

D66 heeft bezwaar tegen ontzien boeren bij verhoging waterschapslasten

Den Haag – D66 vindt het niet goed dat burgers meer waterschapsbelasting moeten gaan betalen, en dat boeren ontzien worden. 

De Unie van Waterschappen stelt voor per 1 januari de waterschapsbelasting te verhogen voor huiseigenaren, maar boeren komen er gunstiger vanaf. ”De waterschappen krijgen ruimte om de lasten voor huiseigenaren met 10 procent te verhogen om boeren te ontzien. Volgens de Unie van Waterschappen is dit het herstellen van een ’weeffout’”, vindt D66. D66-Kamerlid van Stientje van Veldhoven: ”CDA en SGP hebben hun boerenachterban effectief bediend met dit voorstel. Ik begrijp alleen niet waarom de VVD zich hiervoor leent. Waarom moeten huiseigenaren meer betalen en worden boeren ontzien?”

Van Veldhoven wil dat het kabinet stopt met het verder verzwaren van de waterschapslasten voor burgers. Ze constateert dat de verhoging van de lasten een handige boekhoudtruc is van het kabinet. ”Het kabinet dwingt de waterschappen mee te betalen aan de schatkist. Hierdoor kon minister Jan-Cees de Jager van Financiën een ”bezuiniging” van 100 miljoen inboeken, maar nu blijkt dat huiseigenaren via de waterschappen alsnog voor deze kosten opdraaien. Het kabinet verzwaart de lasten via een omweg in plaats van te bezuinigen of hervormen. Dit is een dure boekhoudtruc van het kabinet”, aldus Van Veldhoven.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ik vindt het heel terecht dat huiseigenaren meer moeten betalen voor de waterschapsbelasting. Zij willen in die duur aangelegde natuur gebieden wandelen en de boeren wegjagen. En moet je eens kijken wat er allemaal door het riool wordt afgevoerd door de huiseigenaren in de steden. De boeren moeten elk jaar al flink betalen voor het waterschap en afvoer van goeie mest.

  Bezuinig maar flink op natuur , er blijven dan miljarden over en niemand hoeft dan nog waterschapsbelasting te betalen,
  heb je ook geen probleem meer

 • no-profile-image

  ander beertje

  zo denk ik er ook over,boeren moeten overal voor betalen en burgers krijgen het in de schoot geworpen.

 • no-profile-image

  Hans Spruijt

  Ik heb laatst een dijkgraaf van agrarische afkomst (lijkt me tamelijk onverdacht) horen zeggen dat de agrarische sector 1,5 procent van de beroepsbevolking uitmaakt, deze sector ongeveer 6 procent van de belasting opbrengt voor waterschappen, en dat die boeren voor minimaal 40 procent verantwoordelijk zijn voor de kosten (bijvoorbeeld reiniging oppervlaktewater als gevolg van afvloeiing van landbouw en veeteeltareaal) van waterschappen. Kletste deze man, een door de Kroon benoemde hoge functionaris, uit zijn nek? Neen. Het zijn ook de cijfers die in het tussentijdse evaluatierapport over het huidige belastingstelsel voor waterschappen van de vorige regering stond.

 • no-profile-image

  Van oudsher was het de taak van het waterschap om het waterpeil te beheren. Dat was een belang van de boeren, dus logisch dat boeren hiervoor betaalden. Gaandeweg is er echter van alles en nog wat bijgekomen, dat voor meer belang voor de burgers zorgde. Te denken valt hierbij aan onderhoud van de dijken, aanleggen van natuurvriendelijke oevers, waterzuivering enz. Deze onderdelen zijn allemaal voor algemeen belang en dienen dus te worden ondergebracht bij gemeenten, provincies en rijk. Dit hoort door IEDEREEN betaald te worden. De verhoudingen zijn inderdaad scheef komen te liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.