Home

Nieuws

CDA wil ’Commissie-Van Doorn’ voor tuinbouw

Den Haag – Het CDA wil een commissie oprichten die een integrale visie gaat maken over de toekomst van de Nederlandse tuinbouw.

De commissie moet een vergelijkbare visie maken als die de Commissie-Van Doorn in Noord-Brabant maakte voor de intensieve veehouderij.

”De glastuinbouwsector in Nederland hangt niet aan een zijden draadje, maar ze loopt wel op dun ijs. Tachtig procent van de bedrijven heeft het afgelopen jaar verlies geleden”, zegt CDA- kamerlid Ger Koopmans over de noodzaak van een toekomstvisie voor de sector.

De commissie moet antwoord geven op de vraag hoe de Nederlandse tuinbouw ook de komende twintig jaar succesvol kan blijven. ”De commissie moet komen met aanbevelingen op het punt van marktbenadering, ketenaanpak, milieuaspecten, energietransitie en arbeidsproblematiek.”

De glastuinbouw zit al geruime tijd in zwaar weer, als gevolg van slechte prijzen. Daarbovenop werd de setor getroffen door de Ehec-crisis. ”De Ehec-crisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het verdienmodel van de glastuinbouw niet meer toegesneden is op de huidige tijd. Eén verkeerde opmerking leidde tot een schade van 400 miljoen euro”, aldus Koopmans. ”Je ziet dat in de tuinbouw de afzet niet gebundeld wordt, maar juist steeds meer versnippert”, aldus Koopmans, die benadrukt dat de glastuinbouw wel een belangrijke sector is voor de Nederlandse economie.

De politicus vraagt tijdens de begrotingsbehandeling ook aandacht voor de mededingingswet. ”Voor de tuinbouw is met name de mededingingswet een blokkade”, aldus Koopmans. Hij vindt dat nieuwe duurzame marktconcepten door de markt moeten kunnen worden opgepakt. Dit moet wel worden doorberekend in de consumentenprijs, zodat de primaire producenten een eerlijke prijs krijgen. ”Daarmee wordt duurzaamheid in economisch perspectief gezet”, aldus de politicus, die constateert dat dit soort initiatieven worden geblokkeerd door mededingingsafspraken.

SGP en Christenunie zullen dit aspect van mededingen ook extra onder de aandacht brengen. De partijen zijn bezorgd over de marktpositie van de primaire producenten. ”Staatssecretaris Bleker heeft al aangegeven dat er een loket is waar ondernemers naar toe kunnen om te vragen of afspraken volgens de mededingingswet wel mogen. Dat is vaak al een brug te ver voor de ondernemers. De overheid moet zelf duidelijk aangeven wat de mogelijkheden zijn”, vindt Esmé Wiegman (CU).

Of registreer je om te kunnen reageren.