Home

Nieuws

Britten waarschuwen voor Schmallenberg-virus

Londen - Het Britse plattelandsministerie Defra heeft veehouders gewaarschuwd voor het in Nederland en Duitsland heersende Schmallenberg-virus. Het ministerie heeft inmiddels vee-onderzoeken uitgevoerd maar geen besmettingen ontdekt.

Defra houdt echter wel rekening met 'een kleine kans' dat het virus de afgelopen maanden het land is binnengebracht via uit Nederland of Duitsland ingevoerd vee.

Dat blijkt uit een notitie van de afdeling internationale monitoring van veeziekten. Daarin staat een uitgebreide samenvatting van de ontwikkelingen die zich tot nu toe in beide Europese landen hebben voorgedaan.

Defra noemt de recente vondst van misvormde kalveren en lammeren 'een verontrustende ontwikkeling, die noopt tot een verhoogde waakzaamheid onder de veehouders in de komende maanden, met name rond kalveren en lammeren die de komende maanden geboren worden.'

Uit door Defra aangehaalde Europese gegevens blijkt dat er dit jaar vanuit Nederland 185 veetransporten met in totaal 3.000 stuks rundvee en vanuit Duitsland 51 partijen met bijna 1.500 runderen Groot-Brittannië zijn binnengebracht. In veel gevallen gaat het daarbij om drachtige vaarzen, denkt Defra.

Wat schapen betreft gaat het om de invoer van vier partijen met 63 dieren uit ons land en 38 schapen in vijf transporten uit Duitsland. "Omdat weinig bekend is over de epidemologie van de ziekte is het risico dat de ziekte het land is binnengekomen via drachtige dieren moeilijk in te schatten.’’

Het ministerie stelt op dit moment de invoer van dieren niet tegen te kunnen houden omdat het – nog – niet gaat om een ziekte waarvoor notificatie verplicht is. "Het is ook niet mogelijk om naar geschikte controlemaatregelen te kijken totdat meer bekend is over de route van de infectie en verspreiding. Er zijn nog onzekerheden rond dit virus, zoals de vector die verantwoordelijk is voor de overdracht, de geografische verspreiding, de overdracht door besmette dieren en de herkomst. Het virus is niet afgescheiden en is er geen serologische test beschikbaar.’’

Of registreer je om te kunnen reageren.